Newyddion, Digwyddiadau ac Aduniadau

Newyddion

Fe gewch y newyddion diweddaraf o Brifysgol Aberystwyth yma.

Digwyddiadau

Mae ein digwyddiadau wyneb yn wyneb wedi'u gohirio am y tro o ganlyniad i ganllawiau COVID-19 y Llywodraeth ac i ddiogelu ein cyn-fyfyrwyr a'n cefnogwyr.

I sicrhau eich bod yn clywed am y digwyddiadau sydd gennym ar y gweill, gan gynnwys gwybodaeth am aduniadau y gallech gael eich gwahodd iddynt, cymerwch funud fach i ddiweddaru'r manylion sydd gennym amdanoch chi.

Rydym eisoes yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i gynllunio dathliadau'r dyfodol. Cewch wybod sut y gallwch fod yn rhan o'r dathliadau hyn cyn bo hir.

Aduniadau

Os ydych yn dathlu carreg filltir arbennig, neu'n ceisio dyfalu beth mae eich ffrindiau yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol yn ei wneud erbyn hyn, mae nawr yn amser gwych ichi ddod at eich gilydd.

Mae aduniadau yn ffordd wych o gysylltu unwaith eto â hen ffrindiau ac i gofio am eich cyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth. I nifer o fyfyrwyr Aber, mae'r ffrindiau y maent yn eu gwneud yn y Brifysgol yn ffrindiau am oes.

Bob blwyddyn, rydym yn trefnu ac yn cynnal aduniad blynyddol i'n cyn-fyfyrwyr ar y campws mewn  partneriaeth â Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr. Yn anffodus, mae'r digwyddiad y bwriadwyd ei gynnal i ddathlu hanner can mlynedd ers sefydlu'r Adran Gyfrifiadureg, a oedd i fod i ddigwydd rhwng y 26ain a'r 28ain o Fehefin, wedi'i ganslo.

Aduniadau ar y gweill gan ein cyn-fyfyrwyr

Galw holl breswylwyr Neuadd Padarn ar ddiwedd y 60au.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb i ailgysylltu â chyd-breswylwyr Neuadd Padarn, yn enwedig y rhai o ddiwedd y 60au. Mae Brian Heathcote, cyn-breswylydd a chyn-fyfyriwr yn gobeithio trefnu aduniad yn y dyfodol a byddai wrth ei fodd yn clywed gennych.

Dod o Hyd i Ffrind

Gallwn eich cefnogi chi drwy eich helpu i gysylltu unwaith eto â hen ffrindiau.  Os ydych yn ystyried trefnu aduniad, cysylltwch â ni drwy e-bostio alumni@aber.ac.uk

Oherwydd ein polisïau diogelu data, ni allwn ddatgelu manylion personol neb. Serch hynny, rydym yn fwy na pharod i anfon negeseuon at bobl a chysylltu â'ch hen ffrindiau ar eich rhan. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn diweddaru eich manylion eich hun rhag ofn i rywun geisio dod o hyd i chi.

Byddem yn falch iawn o glywed oddi wrthych chi a'ch helpu i gysylltu â phobl.