Polisi Derbyn Cyfraniadau

Mae’r polisi hwn yn ymwneud â gofyn am gyfraniadau elusennol gan gyfranwyr o’r DU a chyfranwyr rhyngwladol, derbyn y cyfraniadau hynny a’u cydnabod yn enw’r Brifysgol mewn modd moesegol, diwyd a chydymffurfiol. Cyfarwyddwr y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl roddion elusennol yn cael eu prosesu yn unol â’r polisi hwn (cliciwch ar y ddolen am y polisi llawn).


Polisi Derbyn Cyfraniadau


14 Chwefror 2020


Corff sy’n cymeradwyo: Y Cyngor
Cyswllt polisi: Louise Jagger, lmj23@aber.ac.uk
Dyddiad yr adolygiad nesaf: Chwefror 2022