Oes rhaid i mi fod yn bresennol yn y Cyfrifiad Canolog?

Oes, mae'n rhaid ichi fod yn bresennol. Mae'n rhaid i bob myfyriwr sydd â Fisa Myfyrwyr fod yn bresennol yn y Cyfrifiad Canolog a drefnir ddwywaith y flwyddyn gan y Swyddfa Gydymffurfiaeth. Mae'r sesiynau hyn yn orfodol. Os na allwch fod yno, cysylltwch â'r Swyddfa Gydymffurfiaeth cyn y Cyfrifiad i roi gwybod iddynt am hyn.

Fel arfer, cynhelir y Cyfrifiad ym misoedd Rhagfyr a Mawrth. Cewch wybod am y dyddiadau ymlaen llaw.

Dalier sylw:

Hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, bydd y Cyfrifiad yn cael ei gynnal dros e-bost. Bydd yr e-bost hwnnw’n atgoffa myfyrwyr o'u cyfrifoldebau o ran eu fisâu, gan gynnwys sicrhau bod cyfeiriadau tymor a chartref cywir yn cael eu cadw ar eu cofnod myfyriwr yn ogystal â chyfeiriad e-bost personol a rhif ffôn cyswllt.