Canllawiau COVID-19

Bydd y dosbarthiadau’n ail-ddechrau o ddydd Sadwrn 9 Mai; bydd y rhain wedi’u cyfyngu i sesiynau dwysedd isel i ddechrau, cyn dychwelyd i raglen lawn pan fydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru’n caniatáu.  

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni i sicrhau bod ein cyfleusterau’n bodloni’r canllawiau ar bellhau cymdeithasol a glanweithdra.  Er mwyn i’r Ganolfan Chwaraeon fod yn lle diogel a braf i’n haelodau, rydym yn cyfyngu ar y niferoedd sy’n cael dod i mewn ar un adeg, felly gofynnwn i chi archebu o flaen llaw i ddefnyddio’r cyfleusterau neu i fynychu dosbarthiadau.

Os hoffech ddod yn aelod o’r Ganolfan Chwaraeon, gallwch brynu aelodaeth yma.  Gellir archebu ar gyfer y pwll nofio a’r gampfa drwy’r Ganolfan Chwaraeon neu ar-lein o ddydd Mercher 28 Ebrill.