Ymchwil Gydweithredol a Chytundebol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn croesawu busnesau a chyrff allanol sy'n ystyried gweithio gydag adrannau academaidd a grwpiau ymchwil penodol i wneud Ymchwil Cydweithredol, gan fanteisio ar wybodaeth ac adnoddau’r Brifysgol. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau Ymchwil dan Gontract wedi’u haddasu at anghenion y cwmnïau cleient.

Mae amrywiaeth o gynlluniau cefnogaeth ariannol ar gael i sefydliadau sy’n gweithio gyda phrifysgolion, a gall YB&A gynnig cyngor am y ffynonellau ariannu sy'n bosib ar gyfer prosiectau o’r fath.

Yn aml mae grantiau o hyd at 50% o gyfanswm y gost ar gael – mae rhai o’r rhaglenni hyn ar gael i fusnesau o fathau, meintiau a lleoliadau penodol yn unig

Cyllido Cyfredol am Waith Cydweithredol: