Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Mae’r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi (YBA) yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth i staff sy’n weithgar ym maes ymchwil – o ddatblygiad proffesiynol i baratoi ceisiadau am grantiau. Mae’r Adran hefyd yn borth i ddiwydiant a sefydliadau allanol eraill i ddarganfod mwy am y cyfoeth o gyfleoedd cyfnewid gwybodaeth a gynigir gan Brifysgol Aberystwyth, a sut y gall busnes a’r byd academaidd gydweithio.