Gweithio gyda'ch Busnes

Gweithio gyda'ch Busnes - Sut y gallwn ni eich helpu chi ?Gan fanteisio ar arbenigedd ac adnoddau rhagorol, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i fusnes a chyrff allanol, gan gynnwys:

Siaradwch â thîm Datblygu Busnes am fanylion y cyfleodd ariannu presennol i gynorthwyo â Chydweithrediad Prifysgol/Busnes.

Ar ben y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â gwybodaeth, mae Prifysgol Aberystwyth hefyd yn cynnig