Prifysgol Aberystwyth yn dathlu rhagoriaeth mewn addysgu

Dr Daniel Low o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn derbyn tystysgrif â chanmoliaeth uchel yng Ngwobrau Cwrs Nodedig 2017-18 yn ystod Wythnos Graddio 2018.

Dr Daniel Low o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn derbyn tystysgrif â chanmoliaeth uchel yng Ngwobrau Cwrs Nodedig 2017-18 yn ystod Wythnos Graddio 2018.

20 Gorffennaf 2018

Modiwlau dan arweiniad yr academyddion Dr Adam Vellender, Dr Catherine O'Hanlon, Dr Daniel Low a Dr Stephen Chapman yw enillwyr Gwobrau Cwrs Nodedig Prifysgol Aberystwyth 2017-2018.

Bellach yn eu pumed flwyddyn, mae’r Gwobrau Cwrs Nodedig yn cydnabod rhagoriaeth mewn cyrsiau dylunio, rhyngweithio a chydweithio, asesu a chymorth dysgu.

Roedd modiwlau'r enillwyr yn cynnwys ystod o arferion nodedig a derbyniwyd Gwobrau â Chanmoliaeth Uchel yn ystod Wythnos Graddio 2018 a chyflwynwyd tystysgrifau i'r staff academaidd canlynol:

  • Dr Adam Vellender, Adran Mathemateg - Ystadegau Cymhwysol
  • Dr Catherine O'Hanlon, Adran Seicoleg - Dulliau Ymchwil Meintiol
  • Dr Daniel Low, IBERS - Chwaraeon ac Ymarfer Cinesioleg
  • Dr Stephen Chapman, IBERS - Llif Gwerth Gwastraff

Dewiswyd y modiwlau buddugol yng Ngwobrau Cwrs Nodedig 2018 gan banel anhysbys o staff addysgu a gweinyddol yn ogystal â chynrychiolaeth gan fyfyrwyr. Mae'r meini prawf beirniadu yn seiliedig ar Raglen Cwrs Nodedig Rhyngwladol Blackboard (ECP).

Dywedodd Kate Wright, Rheolwr Tîm E-ddysgu'r Brifysgol, a sefydlodd y Gwobrau Cwrs Nodedig: "Mae enillwyr eleni yn dangos safon uchel y dysgu a'r addysgu sydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae eu harferion nodedig yn ysbrydoli eraill i arloesi ac yn ymgysylltu myfyrwyr mewn dysgu gweithredol.

"Mae'r Gwobrau Cwrs Nodedig yn gyfle gwych i staff rannu eu gwaith gyda chydweithwyr eraill, myfyrio ar eu defnydd o offer fel Blackboard, a chael adborth ar eu gweithgareddau dysgu gan eu cyfoedion. Rydym yn llongyfarch ein holl staff Cymeradwyol Uchel eleni ac yn annog staff eraill i ystyried cyflwyno eu modiwlau yn y dyfodol. Mae'r Tîm E-ddysgu yn hapus i ddarparu cyngor a chymorth i unrhyw un sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am yr ECA. "

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: "Mae rhagoriaeth addysgu yn nodedig o'r Brifysgol hon ac rydym yn ceisio gwella'r ffordd yr ydym yn addysgu a rhannu gwybodaeth gyda'n myfyrwyr. Mae'r Gwobrau Cwrs Nodedig yn ein galluogi i gydnabod y dulliau arloesol y mae ein academyddion yn eu defnyddio i ennyn diddordeb, hysbysu ac ysbrydoli myfyrwyr. Maent hefyd yn ein galluogi i rannu ein arfer gorau ar draws ein cymuned ac rydym yn llongyfarch yr enillwyr yn fawr. "

Yn gynharach eleni, enillodd Prifysgol Aberystwyth Safon Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu 2018 ac mae’n dwyn teitl Prifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu The Times / Sunday Times, Good Guide Guide 2018.

AU2418