Genod i’r Geowyddorau Cymru

Students conducting fieldwork along the River Ystwyth

Genod i’r Geowyddorau Rhithiol 2021: 28ain a 29ain Mehefin

Digwyddiad diwrnod a hanner cyffrous, rhad ac am ddim i gyflwyno menywod a phobl anneuaidd ifanc i'r geowyddorau a'r ystod o yrfaoedd sydd ar gael i raddedigion heddiw. Unwaith eto eleni byddwn yn ymuno gyda Girls into Geoscience, Girls into Geoscience Scotland, Girls into Geoscience Ireland a’r Girls into Geoscience North newydd i gynnig rhaglen gwych o sgyrsiau, gweithdai, paneli a theithiau maes rhithiol, a phopeth ar gael ar lein!

  • 28 Mehefin – 12:45-16:30 diwrnod teithiau maes rhithiol
  • 29 Mehefin – 9:15-15:30 diwrnod sgyrsiau a gweithdai

Meddwl astudio am radd yn y geowyddorau (daearyddiaeth ffisegol, gwyddor yr amgylchedd a daeareg)? Ystyried y rhagolygon am yrfa? Ddim yn siwr beth yw’r geowyddorau? !

GiG Cymru TwitterGiG Cymru InstagramGiG Gwenfan (dod yn fuan)

 

Archebu

Mae’r digwyddiad yn targedu menywod a phobl anneuaidd ym Mlwyddyn 12 (agored i bl 10-12) a chroeso i athrawon mynychu hefyd!

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim yma cwblhewch y ffurflen ar lein hyn. Unrhyw gwestiynau am y digwyddiad plis ebostiwch girlsintogeoscience@plymouth.ac.uk neu girls-into-geoscience@aber.ac.uk

 

Rhaglen

Gwyliwch y gofod hwn i gael manylion am rhaglen gyffrous eleni!

Noddir GiG Cymru 2021 gan: