Dysgu’r Gymraeg

Mae’r Gangen yn croesawu staff a myfyrwyr sy’n dysgu’r Gymraeg yn aelodau ac yn awyddus i hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael i ddod yn rhan o’r gymuned Gymraeg. Mae Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg, Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys Sir Gâr ac UMCA yn cynnig cyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol i ddysgu a gloywi’r Gymraeg. Mae’r cyfleoedd sydd ar gael wedi eu crynhoi ar wefan Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg.

Manylion cyswllt i bobl sydd â diddordeb mewn dosbarthiadau Cymraeg:

Dysgu Cymraeg Ceredigion Powys a Sir Gâr
Adeilad Elystan Morgan
Canolfan Llanbadarn
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion  SY23 3AS

0800 876 6975 AM DDIM

neu +44 (0)1970 622236

dysgucymraeg@aber.ac.uk