Os wyf wedi cael ymateb i’m sylw a oes modd i mi ateb yn ôl?

Oes, wrth gwrs, os hoffech ateb yn ôl i unrhyw ymateb yr ydych wedi’i gael, gallwch wneud hynny drwy ateb yn uniongyrchol i’r ebost a gawsoch gan Rho Wybod Nawr. Fodd bynnag, gallwch ddewis ateb yn uniongyrchol i’ch Adran neu Gyfadran os gwnaethant hwy roi ymateb i chi. Chi piau’r dewis.