Cyn-fyfyriwr PhD o Aber yn ennill Gwobr y Gymdeithas Eingl-Thai

Dr Jittipat Poonkham (chwith) gyda Mr Jason Gregory, Cyfarwyddwr Cymwysterau Rhyngwladol, Pearson Education

Dr Jittipat Poonkham (chwith) gyda Mr Jason Gregory, Cyfarwyddwr Cymwysterau Rhyngwladol, Pearson Education

19 Tachwedd 2018

Mae cyn-fyfyriwr PhD o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi derbyn gwobr gan y Gymdeithas Eingl-Thai.

Derbyniodd Dr Jittipat Poonkham y Wobr Addysgol am Ragoriaeth yn y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn Seremoni Wobrwyo’r Gymdeithas Eingl-Thai a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2018 yn yr Oriental Club, Stratford Place, Llundain.

Mae Gwyborau blynyddol y Gymdeithas Eingl-Thai yn dathlu talent eithriadol myfyrwyr PhD Thai sy’n astudio ym mhrifysgolion Prydain ar draws ystod eang o ddisgyblaethau academaidd.

Enwebir ymgeiswyr gan eu goruchwylwyr academaidd i gael eu hystyried am y gwobrau a chaiff eu gwaith ei asesu gan banel annibynnol o ysgolheigion nodedig.

Enillodd Dr Poonkham radd BA mewn Gwyddor Gwleidyddiaeth (Cysylltiadau Rhyngwladol) o Brifysgol Chulalongkorn (Bangkok), ac yna radd MPhil mewn Cysylltiadau Rhyngwladol yng Ngholeg Sant Antony, Prifysgol Rhydychen. Dechreuodd astudio am PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2015. Y mae bellach yn Athro Cynorthwyol a Chyfarwyddwr y Rhaglen Astudiaethau Rhyngwladol yng Nghyfadran Gwyddor Gwleidyddiaeth Prifysgol Thammasat (Bangkok).

Dywedodd goruchwyliwr PhD Dr Poonkham, Dr Matthew Phillips, Darlithydd mewn Hanes Asia Fodern ym Mhrifysgol Aberystwyth: “Rwyf wrth fy modd i glywed fod Jittipat wedi ei gydnabod am y cyfraniad pwysig hwn i ysgolheictod a chysylltiadau rhwng Gwlad Thai a Phrydain. Roedd hi’n fraint i’w gyfarwyddo, ac edrychaf ymlaen at gydweithredu pellach rhwng Aberystwyth a Phrifysgol Thammasat, lle mae Jittipat bellach yn gweithio.”