Campws Cangen Mawrisiws i gydweithio efo'r Clwb Rotari St. Pierre.

Yr Athro Ved Prukash Torul, o’r Campws Cangen Mawrisiws

Yr Athro Ved Prukash Torul, o’r Campws Cangen Mawrisiws

20 Mehefin 2016

Ar Ddydd Sul 19eg o Fehefin 2016 wnaeth Campws Cangen Mawrisiws (AUM) cydweithio efo’r Clwb Rotari St. Pierre yn cydweithio efo'r Clwb Rotari o St. Pierre am seminar/gweithdy ar Arweinyddiaeth a Rheolaeth Gwrthdaro

Roedd digwyddiad hyn yn un o’r nifer cynyddol o raglenni gwaith allanol mae AUM yn ymrwymo mewn. Mae aneliad o’r seminar/gweithdy yw cryfhau eu partneriaethau efo sefydliadau lleol a'r gymuned ehangach o Mawrisiws. Mae AUM yn eu hymrwymo i weithio efo cyrff lleol i gynyddu'r medrau o’u ddinasyddion a chreu ymwybyddiaeth o faterion o bwysigrwydd cymdeithasol, economaidd, a gwleidyddol arwyddocaol.

Roedd y siaradwr anrhydeddus yn, ymysg eraill, yn Yr Athro Ved Prukash Torul, o’r Campws Cangen Mawrisiws a wnaeth arwain y gweithdy ar Reolaeth Gwrthdaro a chydraniad gwrthdaro.

Dwedodd Dr David Poyton, y Deon o AUM bod y campws ‘yn falch i fod yn croesawu digwyddiad mor bwysig yn ei gampws newydd yn Quartier Militaire.

Mae amcan o fenter hyn yw hyrwyddo ac integreiddio efo'r gwerthoedd cymdeithasol sydd yn ffurfio'r deunydd o’r gymuned leol.