Gwybodaeth i Gyflenwyr

Telerau Talu

Telerau talu safonol y Brifysgol yw 30 diwrnod o ddyddiad yr anfoneb. Gwneir taliadau bob dydd Mercher naill ai drwy BACS neu drwy siec.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â thaliadau, cysylltwch â Cyfrifon Taladwy ar (01970) 622035 neu supplier-payments@aber.ac.uk

Dulliau Talu

BACS

Bydd cyfarwyddydd talu yn cael ei ddanfon i bawb drwy post 2il ddosbarth.

Treuliau Staff

Talu pob dydd Mercher gan BACS.

Myfyrwyr a Misc. taliadau

Talu pob dydd Mercher gan BACS.

Taliadau tramor

Brosesu yn wythnosol ar system fancio ar-lein.