Sgwrsio-Byw

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal sesiynau sgwrsio byw dyddiol yn ystod y cyfnod Clirio (Dydd Llun i Ddydd Gwener: 10.00 -16.00).

Defnyddiwch y cyfleuster sgwrs fyw a fydd yn ymddangos ar yr ochr dde (yn ystod yr amseroedd a’r dyddiadau uchod), i sgwrsio ac i ofyn cwestiynau am astudio a bywyd myfyriwr yn Aberystwyth.