Clirio - galw yn ôl

Os nad ydych wedi sicrhau lle mewn prifysgol eto a hoffech ddod i Aberystwyth, cysylltwch â ni i drafod. Byddwn yn edrych ar bob achos yn unigol a byddwn yn seilio cynigion ar Raddau Asesu Canolfannau (graddau asesu'r Ysgol neu'r Coleg).

Os hoffech chi ymuno â ni ond rydych yn poeni am ddechrau'r tymor, ffoniwch ni i drafod a byddwn mor hyblyg ag y gallwn fod o ran eich dyddiad cychwyn.

Os hoffech drafod eich opsiynau gydag aelod cyfeillgar o'n tîm:

Ffoniwch ni ar 0800 121 40 80
neu
Cofrestrwch eich manylion isod a byddwn yn eich galw yn ôl.

Yn ogystal â ffonio i drafod Clirio, hoffai Prifysgol Aberystwyth hefyd gysylltu gyda chi â gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiadau, cyrsiau a llety.

  • Byddwn yn gyrru gwybodaeth ddiweddar dros e-bost neu neges destun.
  • Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw yn ddiogel
  • Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti
  • Mae croeso i chi ddiweddu eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg
Hoffech glywed mwy am Brifysgol Aberystwyth?

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data.