Hygyrchedd Digidol

Rydym eisiau i bawb sy'n defnyddio ein gwefannau, ein systemau ar y we a’n hapiau symudol i allu darganfod, darllen a deall ein cynnwys.

Rydym yn gweithio ar ddarparu gwybodaeth yma am ein gwefannau a’n systemau a fydd yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut y gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau yn eich ffordd eich hun.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch hygyrchedd.