Canllawiau Cenadwri Pwyllgor y Senedd ar E-gyflwyno

Cyfarfu’r Senedd ar 4 Mawrth 2015 a chymeradwyo cyfres o argymhellion ynghylch e-gyflwyno ac e-adborth. Dylai staff y Brifysgol nodi’r hyn y mae’r Senedd yn disgwyl iddynt ei wneud.

1: O’r flwyddyn academaidd nesaf ymlaen (Medi 2015), disgwylir i staff academaidd dderbyn pob aseiniad testunol cyfrwng Saesneg, eu graddio ac anfon adborth arnynt via Turnitin o fewn 15 diwrnod gwaith. Dylai aseiniadau testunol cyfrwng Cymraeg barhau i gael eu cyflwyno via Blackboard tan y bydd rhyngwyneb Cymraeg ar gael via Turnitin. Bydd pob eithriad arall i’r gofynion hyn yn parhau yr un fath â’r drefn gyfredol.

2: Nodir mai’r 15 diwrnod gwaith yw o ddydd Llun i ddydd Gwener pan fydd y Brifysgol ar agor, ac y dylid ychwanegu’r wybodaeth hon i bob llawlyfr staff a’i ddosbarthu’n eang.

3. Cyflwynir pob traethawd hir israddedig yn electronig o’r flwyddyn academaidd nesaf ymlaen

Canllawiau Cenadwri Pwyllgor y Senedd ar E-gyflwyno 2015