7.8 Meini Prawf ar gyfer Dyfarnu Graddau Ymchwil

Mae’r meini prawf ar gyfer Dyfarnu Graddau Ymchwil, h.y. Doethur mewn Athroniaeth (PhD), Doethur mewn Athroniaeth drwy Weithiau Cyhoeddedig, Doethuriaeth Broffesiynol, Athro mewn Athroniaeth (MPhil)/LLM drwy Ymchwil i'w gweld yn y bennod yn y Llawlyfr Ansawdd Academaidd: 9.2 Meini Prawf ar gyfer Dyfarnu Graddau, Diplomâu a Thystysgrifau