Amdanom Ni

 

Darpariaeth Cydweithredol

Mae’r Swyddfa Partneriaethau Academaidd yn ymroddedig i feithrin perthynas gref â phartneriaid, yng Ngwledydd Prydain ac yn rhyngwladol, sy’n rhannu’r un weledigaeth ac ethos â hi ynglŷn â dysgu o ansawdd uchel sydd wedi’i arwain gan ymchwil a phrofiad rhagorol i fyfyrwyr. Rydym yn gyfrifol am sicrhau ansawdd gweithgareddau partneriaethau cydweithrediadol, sy’n arwain yn rhannol neu’n gyfan gwbl at ddyfarniad Prifysgol Aberystwyth.

 


Datganiad Cenhadaeth:

Trwy ein partneriaethau cydweithrediadol, ein nod yw sicrhau rhagoriaeth o ran ansawdd a darpariaeth wrth inni gefnogi Prifysgol Aberystwyth i gynnal rhaglenni cydweithrediadol sy’n hygyrch yn fyd-eang ac sy’n rhoi sgiliau priodol i fyfyrwyr a fydd ganddynt am weddill eu hoes; mae’r rhain yn berthnasol i’n cymunedau lleol a byd-eang.

 

Tîm Partneriaethau

Mrs Judith Shepherd Mrs Judith Shepherd Dirprwy Gofrestrydd - Partneriaethau Academaidd collaboration@aber.ac.uk +44 (0)1970 62 2014
 Annamarie Arden Annamarie Arden Rheolwr Partneriaethau Academaidd ana27@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622798
 Sarah Jones Sarah Jones Cofrestrydd Cynorthwyol - Partneriaethau Academaidd sae@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622581
Ms Laura McSweeney Ms Laura McSweeney Rheolwr Partneriaethau Academaidd lam30@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622014
Miss Abby Monk Gweinyddwr abm11@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621914
Mr Thomas Reeves Gweinyddwr tpr2@aber.ac.uk +44 (0) 1970 623111 (x4219)