Pantycelyn

19 Mehefin 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwbl ymroddedig i ddarparu llety dynodedig cyfrwng Cymraeg.

Mae’r Brifysgol deall ac yn gwerthfawrogi’r angen am gymuned lle mae’r iaith Gymraeg yn cael ei siarad bob dydd, lle gall y rhai sy’n dysgu’r iaith ymgolli mewn cymuned naturiol Gymraeg, a lle mae gweithgareddau diwylliannol Aelwyd Pantycelyn, gweithgareddau cymdeithasau Cymraeg a gwaith ymgyrchu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) yn medru ffynnu. 

Gan gydnabod lefel diddordeb y cyhoedd yn nyfodol Pantycelyn, mae'r canlynol yn rhoi crynodeb o ddatganiadau’r Brifysgol ar y pwnc, a bydd yn cael ei ddiweddaru wrth i ddatganiadau newydd gael eu gwneud:

29 Mai 2015 – Datganiad ar ymrwymiad y Brifysgol i’r Gymraeg a llety dynodedig cyfrwng Cymraeg 

23 Mai 2015 – Cynnig y Pwyllgor Cyllid a Strategaeth

23 Mai 2015 – Cyllid a Strategaeth – Papurau Pwyllgor Pantycelyn

21 Mai 2015 – Datganiad ar ddyfodol Pantycelyn

4 Ebrill 2015 – Dyfodol Pantycelyn

14 Chwefror 2015 – Datblygu cynllun strategol cyfannol 

4 Chwefror 2013 – Pantycelyn