Agor enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

06 Mawrth 2015

Mae'r Gwobrau Dysgu Dan arweiniad Myfyrwyr yn ôl!

Mae hi’n amser o’r flwyddyn pan fydd myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cael y cyfle i enwebu a chydnabod gwaith staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr (SLTAs) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr enwebu aelodau staff a Chynrychiolwyr Myfyrwyr sydd wedi ymrwymo i ddarparu a gwella profiad y myfyrwyr.

Bydd y Gwobrau yn cael eu cyflwyno mewn seremoni fawreddog a gynhelir gan Undeb y Myfyrwyr ac a gefnogir gan y Brifysgol ar nos Wener 24ain Ebrill.

Mae dau gategori newydd eleni; 'Goruchwyliwr y Flwyddyn', ar gyfer tiwtoriaid traethawd hir rhagorol neu'r rhai sydd wedi rhoi cymorth ar brosiect blwyddyn olaf, a chategori 'Cyfraniad Eithriadol i Fywyd y Brifysgol', ar gyfer pobl sydd wedi mynd tu hwnt i’r gofyn er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywyd Prifysgol.

Meddai Grace Burton, Swyddog Addysg Undeb Myfyrwyr Aberystwyth: “Rydym yn awyddus i glywed am yr holl ddarlithwyr a thiwtoriaid ysbrydoledig, staff an-academaidd gwych a chynrychiolwyr myfyrwyr rhagorol sydd o gwmpas y Brifysgol.

“Y llynedd, cawsom 400 o enwebiadau anhygoel ac rydym eisoes ar y trywydd iawn i guro hynny eleni.

“Mewn gwirionedd, mae'r noson wobrwyo yn un o'r digwyddiadau mwyaf cyffrous yng nghalendr y Brifysgol ac allai’m aros i gael llond lle o fyfyrwyr yn dathlu gyda ni.”

Ychwanegodd yr Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Rhyngwladol: "Mae hon yn fenter ragorol ar ran Undeb y Myfyrwyr. Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo yn ansawdd ei staff, a pha ffordd well o gydnabod hynny na rhoi cyfle i fyfyrwyr leisio eu barn ar pwy sy'n eu hysbrydoli ac sy’n gwneud eu profiad Prifysgol yn Aberystwyth mor arbennig.

“Mae hi hefyd yn braf i weld y gwobrau yn ehangu am y tro cyntaf i gydnabod y rheiny sy'n gwneud cyfraniad rhagorol i fywyd y Brifysgol, yn ogystal â chanmol y goruchwylwyr sy'n helpu myfyrwyr yn eu prosiectau blwyddyn olaf.”

Mae’r enwebiadau ar agor ar-lein yn y categorïau canlynol, tan yr 20fed o Fawrth, 2015.

 • Gwobr Addysgu Rhagorol
 • Cyfraniad Eithriadol i Fywyd y Brifysgol
 • Staff Cymorth y Flwyddyn
 • Gwobr am Ragoriaeth mewn Addysg Gymraeg
 • Gwobr Athro Ôl-raddedig
 • Aelod Staff Newydd y Flwyddyn
 • Tiwtor Personol y Flwyddyn
 • Goruchwyliwr y Flwyddyn
 • Cynrychiolydd Myfyriwr y Flwyddyn
  Adran y Flwyddyn

Gall enwebiadau gael eu cyflwyno ar-lein yma.

AU9315