Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2015

02 Mawrth 2015

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda chyfres o ddigwyddiadau ar draws y Brifysgol yn ystod yr wythnos yn arwain i fyny at ac yn dilyn Dydd Sul 8 Mawrth.

Beth bynnag fo eich diddordeb; mynychu darlith / sgwrs, gweld arddangosfa bosteri, cymryd rhan mewn gweithdy, gwylnos dawel neu gwis tafarn, mae ein rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned leol.

Ceir detholiad o’r uchafbwyntiau islaw a’r rhaglen lawn arlein yma.

Ar ddydd Mawrth 3 Mawrth, rhwng 14.00-15.30 ym Mhrif Neuadd yr Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, bydd yr Adran Seicoleg yn cynnal sgwrs a gweithdy gyda Joanne Hopkins, Pennaeth Tîm y Swyddfa Gartref Cymru, a chyn-fyfyrwraig Aberystwyth, ar y pwnc ‘Rhwydwaith Menywod y Swyddfa Gartref: Newid y Diwylliant.’

Ar fore Dydd Gwener 6 Mawrth (10.30-12.00 ym Mhrif Neuadd yr Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol) bydd y Farwnes Kay Andrews, Dirprwy Lefarydd Tŷ'r Arglwyddi, cyn-fyfyrwraig a Chymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth, yn trafod 'Beth mae Menywod wedi ei Gyflawni mewn Gwleidyddiaeth yn y Deyrnas Gyfunol? A ydynt wedi gwneud Gwahaniaeth?’

Dilynir hyn o 13.00 tan 14.30 gyda darlith gan Caroline Morgan, Dadansoddwr Gwleidyddol - Cynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn y Deyrnas Gyfunol ar y pwnc 'Gweithio i'r UE: Pam bod Ewrop eich angen chi a pham ei bod yn amser da i fod yn fenyw yn yr UE’.

Cynhelir darlith gyhoeddus yn yr Hen Goleg ar nos Wener 6ed. Pwnc y Farwnes Kay Andrews fydd ‘Y Gymru a Fydd? Culture, Social Justice and the Wales that will Be’. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i bawb a mynediad am ddim. Y ddarlith i ddechrau am 18.15 yr hwyr gyda derbyniad diodydd o 17.30 y prynhawn.

Ar ddydd Sul 8 Mawrth, Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, estynnir gwahoddiad i fenywod o bob oedran i 'Ymuno yn Dathlu ym Mhenparcau’ gyda diwrnod cyfan o weithgareddau sy’n cynnwys gwybodaeth a chanllawiau i fenywod a sesiynau blasu sy'n cwmpasu’r Celfyddydau, Ysgrifennu Creadigol a Chyflwyniad i Wyddoniaeth. Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Goffa a Chlwb Bocsio Penparcau rhwng 10.30 y bore a 16.15 y prynhawn. Mae mynediad i'r digwyddiad am ddim a darperir cinio i'r rhai sydd wedi cofrestru am y diwrnod; Gellir cael mwy o wybodaeth ar-lein am sut i archebu lle yn y crèche / mannau chwarae plant ac opsiynau trafnidiaeth.

Wrth sôn am y rhaglen o weithgareddau, dywedodd yr Athro Kate Bullen, Cyfarwyddwr Moeseg a Chydraddoldeb ym Mhrifysgol Aberystwyth "Mae digwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod bellach yn rhan o'r calendr blynyddol o ddigwyddiadau yn Aberystwyth. Mae'r digwyddiadau yn arwain at y diwrnod ei hun ar 8 Mawrth yn darparu llwyfan ar gyfer y gwaith a llwyddiannau menywod, ac yn rhoi cyfle i drafod a dadlau materion ehangach o ddiddordeb mewn cydraddoldeb rhywiol. Mae'n bleser cael siaradwyr nodedig o'r fath sy'n ymwneud yn ein digwyddiadau eleni, eu gyrfaoedd yn dangos yn glir o rôl a gwerth y menywod yn y gymdeithas yr 21ain ganrif.

"Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ymddangos yn hynod yn ein Athena SWAN a Rhyw Nod Siarter Cydraddoldeb gyflwyniadau llwyddiannus i'r Uned Herio Cydraddoldeb, ymgysylltu â'r digwyddiadau eleni yn dystiolaeth bellach o'n hymrwymiad i gydraddoldeb rhywiol yn Aberystwyth."

AU5915