‘The Futility of Force: Afghanistan and the End of Western War’

Yr Athro Theo Farrell

Yr Athro Theo Farrell

06 Mai 2014

Fe fydd yr Athro Theo Farrell, Athro Rhyfel yn y Byd Modern a Phennaeth yr Adran Astudiaethau Rhyfel yng Ngholeg y Brenin Llundain, yn traddodi Darlith Flynyddol Kenneth Waltz ddydd Mawrth y 6ed o Fai.

Cynhelir y ddarlith, sy'n dwyn y teitl ‘The Futility of Force: Afghanistan and the End of Western War’, yn y Brif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth am 6pm. Mynediad yn rhad ac am ddim.

Yn ogystal â bod yn Gadeirydd Cymdeithas Astudiaethau Rhyngwladol Prydain, mae’n olygydd cysylltiol y cylchgrawn o’r Unol Daleithiau, Security Studies, ac yn Gadeirydd yr Adran Diogelwch Astudiaethau Rhyngwladol (ISSS) o Astudiaethau Cymdeithas Ryngwladol (ISA).

Mae'n arbenigwr ar weithrediadau milwrol cyfoes, arloesi milwrol, diwylliant strategol a chyfraith ryngwladol.

Mae ei diddordebau ymchwil yn cwmpasu arloesedd a thrawsnewid milwrol, addasu milwrol mewn rhyfel, y rhyfel yn Afghanistan, materion milwrol Prydain a'r Unol Daleithiau, a sifiliaid mewn gwrthdaro arfog.

Mae ei ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar y rhyfel yn Afghanistan. Ymgymerodd asesiadau maes gweithrediadau yn Helmand ar gyfer llywodraeth Prydain yn 2009 a 2010 ac mae wedi gwasanaethu ar dimau asesiad strategol ar gyfer dau Gomander o ISAF ac ymgymerodd yr asesiad gorchymyn theatr-eang cyntaf ar gyfer Rheolwr Cyd Reoli ISAF.

Cwblhaodd yr Athro Farrell Cymrodoriaeth Ansicrwydd Byd-eang dros dair blynedd rhwng 2009-2012 a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a oedd yn canolbwyntio ar archwilio ymgyrch Prydain ac ISAF yn Afghanistan.

Mae ei lyfrau diweddar yn cynnwys The Sources of Military Change (2002), The Norms of War (2005), Force and Legitimacy in World Politics (2005), ac International Law and International Relations (2007).

Bu’n ddeilydd cymrodoriaethau ymweld yng Ngholeg y Drindod, Dulyn, Prifysgol Stanford a Phrifysgol Johns Hopkins.  Mae’n cyd-arwain prosiect rhyngwladol, a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (DG) ar hyn o bryd, ar drawsnewid milwrol mewn aelod-wladwriaethau NATO.

 

AU18014