‘Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth – Goblygiadau ar gyfer sicrwydd bwyd, dŵr ac ynnu’

Yr Athro Robert Watson

Yr Athro Robert Watson

31 Mawrth 2011

Bydd yr Athro Robert Watson, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, yn traddodi ail ddarlith cyfres Gregynog yn yr Hen Neuadd, yr Hen Goleg am 7 yr hwyr ar Ddydd Iau 31 Mawrth.

Pwnc ei ddarlith fydd ‘Climate Change and Biodiversity – Implications for food, water and energy security’.

Mae gyrfa’r Athro Watson wedi esblygu o wyddonydd ymchwil yn Labordy Jet-yriant Sefydliad Technoleg Califfornia, i reolwr rhaglenni Llywodraeth Ffederal UDA yn y Weinyddiaeth Aerofod a Gofod Genedlaethol (NASA), i gynghorydd gwyddonol a pholisi yn Swyddfa Polisi Gwyddoniaeth a Thechnoleg UDA yn y Tŷ Gwyn, i fod yn gynghorydd gwyddonol, rheolwr a phrif wyddonydd ym Manc y Byd, i Gadeirydd Gwyddorau Amgylcheddol ym Mhrifysgol Dwyrain Anglia, Cyfarwyddwr Cyfeiriad Strategol canolfan Tyndall, a Phrif Gynghorwr Gwyddonol i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y DU.

Ar y cyd â’i swyddi ffurfiol mae wedi cadeirio, cyd-gadeirio neu gyfarwyddo asesiadau gwyddonol, technegol ac economaidd rhyngwladol ar ddirywiad yr oson stratosfferig, bioamrywiaeth ac ecosystemau (GBA ac MA), newid yn yr hinsawdd (IPCC) a gwyddoniaeth a thechnoleg amaethyddol (IAASTD). 

Mae meysydd arbenigedd yr Athro Watson yn cynnwys rheoli a chydlynu rhaglenni amgylcheddol cenedlaethol a rhyngwladol, rhaglenni ac asesiadau ymchwil; sefydlu polisïau gwyddonol ac amgylcheddol - sef, yn benodol, cynghori llywodraethau a’r gymdeithas sifil ar oblygiadau polisi gwybodaeth wyddonol a’r dewisiadau polisi o ran gweithredu; yn ogystal â rhoi gwybodaeth wyddonol, dechnegol ac economaidd i lunwyr polisïau.

Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf mae wedi ennill gwobrau ac anrhydeddau cenedlaethol a rhyngwladol yn gydnabyddiaeth i’w gyfraniadau at wyddoniaeth a’r rhyngwyneb rhwng gwyddoniaeth a pholisi, gan gynnwys, yn 2003 - “Cydymaith Urdd Sant Mihangel a Sant Siôr” er Anrhydedd.

AU8011