Newyddion a Digwyddiadau

  Ebook Central ddim ar gael 26/06/2021

  Ni fydd Ebook Central  ar gael rhwng 3yh - 11yh, dydd Sadwrn 26 o Fehefin oherwydd gwaith cynnal a chadw. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra

  Panopto ddim ar gael dros nos 26/6/2021

  Ni fydd Panopto ar gael am 4 awr rhwng 22:00 ar 26/6 tan 02:00 ar 27/6.

  Mae hwn ar gyfer diweddariad a chynnal a chadw.

  Archebu mannau astudio yn Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol o ddydd Iau 8fed Ebrill

  O ddydd Iau 8fed Ebrill, mae Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol yn darparu mannau astudio sydd rhaid eu archebu i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth. Gweler ein gwefan Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol am fwy o wybodaeth ar yr hyn sydd ar gael, ynglyn â gwybodaeth ar sut i archebu man astudio / amser ar gyfer defnyddio argraffydd.

  Newidiadau dros dro i rai ardaloedd astudio yn Llyfrgell Hugh Owen, a tharfu posib ar gasglu llyfrau rhwng Mai a Me

  Ni dderbynnir archebion ar gyfer ardaloedd astudio ar Lefel E ac F yn Llyfrgell Hugh Owen rhwng 4 Mai a 30 Mehefin, tra bo gwaith adeiladu yn digwydd i osod goleuadau newydd.

  Bydd staff y Llyfrgell yn parhau i gasglu llyfrau ar gyfer y gwasanaeth clicio a chasglu, ond efallai y bydd rhywfaint o oedi o ran y gwasanaeth. Rydym yn eich cynghori i wneud cais am unrhyw lyfrau y mae eu hangen arnoch chi ar gyfer eich astudiaethau cyn y dyddiadau hyn, os yw’n bosib: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac/

  Rydym wrthi’n ceisio darparu ardaloedd astudio ychwanegol i gefnogi eich anghenion astudio:

  Mae mynediad i'r casgliadau llyfrau ffisegol trwy Clicio a Chasglu yn gyfyngedig Mai / Mehefin 2021

  Mai / Mehefin 2021 - Oherwydd gwaith adeiladu hanfodol yn y Llyfrgell, mae mynediad i'r casgliadau ffisegol yn gyfyngedig. Efallai y bydd rhai eitemau ar gael fel e-lyfr yn unig a bydd oedi cyn cyflawni ceisiadau. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra. https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac/

  Myfyrwyr a staff i elwa ar filoedd o gyrsiau ar-lein gyda thrwydded e-ddysgu LinkedIn Learning

  Mae gan holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth bellach fynediad i LinkedIn Learning sy'n rhoi mynediad i filoedd o gyrsiau ar-lein a gynhyrchwyd yn broffesiynol i ddatblygu sgiliau proffesiynol, digidol a chreadigol. Gwybodaeth am LinkedIn Learning. 

  Mae gan y llwyfan dysgu ar-lein lyfrgell o dros 16,000 o gyrsiau dysgu a arweinir gan arbenigwyr yn amrywio o gyrsiau busnes i gynnwys creadigol a chynnwys yn ymwneud â thechnoleg. Gall myfyrwyr a staff gael mynediad i'r rhain a'u cwblhau unrhyw bryd, a chânt dystysgrif cwblhau i'w harddangos ar eu proffiliau LinkedIn. 

  Mae ar gael 24/7 o'ch bwrdd gwaith neu'ch dyfais symudol, ewch i LinkedIn Learning drwy fewngofnodi gyda'ch e-bost a chyfrinair Prifysgol: Sut i fewngofnodi i gael mynediad i LinkedIn Learning. 

  Gallwch wylio cwrs cyfan, neu fideos unigol - mae rhai mor fyr â phedwar neu bum munud. Bydd modd i chi roi nod tudalen ar y cyrsiau sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau, cadw cofnod o'r cyrsiau yr ydych wedi'u hastudio, a phan fyddwch wedi cwblhau cwrs, cewch dystysgrif. Mae gennych chi'r cyfle i fireinio neu ddatblygu eich sgiliau proffesiynol, dysgu meddalwedd newydd, ac ymchwilio i feysydd eraill wrth i chi gynllunio ar gyfer eich datblygiad personol, academaidd a gyrfaol. 

  Dywedodd yr Athro Tim Woods: "Mae trwydded LinkedIn Learning i'r holl fyfyrwyr, staff academaidd a chydweithwyr cymorth proffesiynol yn galluogi Prifysgol Aberystwyth i ychwanegu adnoddau hyfforddi sgiliau o'r radd flaenaf i'n harlwy ar gyfer israddedigion ac uwchraddedigion, ac at ddibenion datblygiad mewnol ein staff academaidd a chymorth proffesiynol. Trwy ychwanegu ac integreiddio adnoddau hyfforddi sgiliau o safon uchel i'n cwricwlwm, mae Prifysgol Aberystwyth yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau digidol, proffesiynol a gyrfaol, gan baratoi ein myfyrwyr ar gyfer byd gwaith i'r dyfodol." 

  Ydy hi'n well gen ti weithio gefn nos?

  Mae mannau astudio ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen iris de Freitas tan 23:15 bob nos. Newyddion da i'r creaduriaid y nos yn eich plith! Rhagor o fanylion: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/hughowen/mannauastudio/

  Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

  Mae'r rhaglen ar gyfer y Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol eleni bellach ar gael.

  Cewch weld y rhaglen ar ein tudalennau gwe.

  Cewch archebu'ch lle yma.

  Gweithdy Kate Exley: Symud eich Darlithoedd (PowerPoint) Ar-lein

  Mae’n bleser gan yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu gyhoeddi gweithdy ar-lein arbennig a gynhelir gan Dr Kate Exley ddydd Mercher 7 Gorffennaf.

  Ceir rhagor o wybodaeth ar y blog.

  Archebwch eich lle ar-lein:
  https://stafftraining.aber.ac.uk/sd/list_courses.php

  eAdnoddau'r Llyfrgell sy'n cefnogi dysgu ar-lein a gweithio o gartref

  Mae'r llyfrgell yn fwy na'i mannau a'i hadnoddau corfforol. Ers mis Awst 202, rydym wedi gwario £56,724 yn ychwanegol ar adnoddau electronig newydd i gefnogi astudio ar-lein a gweithio gartref.

  Am y newyddion diweddaraf am y gwasanaethau a'r adnoddau sydd ar gael, ewch i https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/isupdate/ 

  Sesiynau Ar-lein gan Yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu 23/06 - 16/07

  23/6 Turnitin Introduction

  24/6 Active Learning & Online Engagement

  5/7 Models for Teaching Alignment

  6/7 Working with Learning Outcomes

  7/7 Kate Exley: Taking your lectures online

  8/7 Designing Aligned Learning

  9/7 Designing Aligned Assessment

  16/7 Applying for SFHEA through ARCHE


  Amserau/archebu

  Iris de Freitas ar gau 12-13 Gorffennaf

  Bydd Ystafell Iris de Freitas ar gau 12-13 Gorffennaf ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.

  Bydd mannau astudio ar gael ar Lefelau E ac F yn Llyfrgell Hugh Owen. Cewch weld y mannau astudio sydd ar gael a'u harchebu yma: http://ow.ly/mcDo50F5hly

  Blog y Llyfrgellwyr

  Mae ein Llyfrgellwyr Pwnc wedi lansio Blog y Llyfrgellwyr. Os ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth maen nhw'n ei wneud gyda'r holl lyfrau, dyma'ch cyfle i gael gwybod.

  Ewch i Blog y Llyfrgellwyr a thanysgrifiwch i gael eich hysbysu am gofnodion newydd

  Atgoffa: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol

  *Wythnos Nesa*

  Mae'r rhaglen ar gyfer Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol eleni bellach ar gael. Cynhelir y gynhadledd rhwng 29 Mehefin-2 Gorffennaf 2021.

  Cewch weld y rhaglen ar ein tudalennau gwe.

  Nid yw'n rhy hwyr - cewch archebu'ch lle yma.