Cynllun Cerdyn Rhodd Aber – Telerau ac Amodau

Cyflwyniad

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithredu cynllun debyd a disgownt rhagdaledig (“y cynllun”) gan ddefnyddio Cerdyn Rhodd Aber (“y Cerdyn”) ar gyfer cyfnewid nwyddau a gwasanaethau mewn safleoedd sy’n eiddo i Brifysgol Aberystwyth neu a reolir ganddi. Dyma’r telerau ar gyfer gweithredu’r cynllun ‘Cerdyn Rhodd Aber’. 

Sut gallaf brynu Cerdyn Rhodd?

Ym mhle y gellir defnyddio’r Cerdyn?

Sut y defnyddir y Cerdyn?

Beth os wyf fi’n colli’r Cerdyn?

Telerau ac Amodau Amrywiol