Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd

Mae'r Adran Ystadau, Cyfleusterau a Phreswylfeydd yn gyfrifol am:

Cysylltiadau mewn Adrannau Eraill

  • Mewn argyfwng cysylltwch â diogelwch y safle ar estyniad 2649 (rhif allanol 01970 622649)
  • I wneud cais am waith neu i roi gwybod am fater cynnal a chadw cysylltwch â Desg Gymorth Gwasanaethau’r Campws ar estyniad 2999 (rhif allanol 01970 622999) neu e-bost campushelp@aber.ac.uk
  • I roi gwybod neu holi ynghylch unrhyw fater Iechyd a Diogelwch nad yw’n ymwneud ag adeiladu, ffoniwch estyniad2384 (rhif allanol 01970 622384) neu e-bost hse.office@aber.ac.uk