Latest News on Covid-19

08 January 2021

08/01/21

Mae'r cyfyngiadau 'Rhybudd Lefel 4' ledled Cymru wedi'u hymestyn tan 29 Ionawr 2021. Mae hyn yn golygu na all unrhyw gyfleusterau chwaraeon agor yng Nghymru cyn dyddiad yr adolygiad nesaf. Byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i bawb pan fyddwn wedi cael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser, parhewch i ddefnyddio ein platfform Wexer ar-lein. http://wexer.ac.uk

 

The 'Alert Level 4' restrictions came into play across Wales on the 20th December and have been extended to the 29th January 2021. This means no sports facilities can open across Wales before the next review date. We will continue to follow the Welsh Government guidance and be sure to update everyone when further information has been provided. 

In the meantime, please continue to make use of our online Wexer platform.  http://wexer.ac.uk