Module Information

Undergraduate Modules - Mathematics (2023/2024)

Part 1 Semester 1

Part 1 Semester 2

 • MA00910 - Introduction to Statistics
 • MA01020 - Mathematics Tutorial
 • MA03610 - Foundations of Mathematics 2
 • MA11110 - Mathematical Analysis
 • MA11210 - Differential Equations
 • MA11310 - Statistics
 • MA15210 - Games, Puzzles and Strategies 2
 • MP11010 - Further Algebra and Calculus
 • MP12910 - Career Planning and Skills Development
 • MT11010 - Algebra a Chalcwlws Pellach
 • MT11110 - Dadansoddi Mathemategol
 • MT11210 - Hafaliadau Differol
 • MT11310 - Ystadegaeth
 • MT12910 - Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau

Part 2 Semester 1

 • MA20110 - Real Analysis
 • MA20310 - Introduction to Abstract Algebra
 • MA25200 - Introduction to Numerical Analysis and its applications
 • MA26010 - Distributions and Estimation
 • MA26600 - Applied Statistics
 • MA30110 - Group Theory
 • MA30210 - Norms and Differential Equations
 • MA30510 - Differential Geometry of Curves and Surfaces
 • MA32610 - Topology
 • MA33310 - Integral Transforms
 • MA34110 - Partial Differential Equations
 • MA34610 - Hydrodynamics ii
 • MA36510 - Linear Statistical Models
 • MA37810 - Stochastic Models in Finance
 • MA39910 - Project in Mathematics or Statistics
 • MAM2620 - Algebraic Topology
 • MAM3320 - Integral Equations
 • MAM5120 - Statistical Concepts, Methods and Tools
 • MAM9720 - Minor Project
 • MAS0000 - Abroad Year Credits
 • MAS0100 - Mathematics Year in Industry
 • MAS0200 - Mathematics Year in Industry
 • MT20110 - Dadansoddiad Real
 • MT25200 - Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau
 • MT30210 - Normau a Hafaliadau Differol
 • MT34110 - Hafaliadau Differol Rhannol
 • MT39020 - Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd
 • MT39910 - Prosiect Mewn Mathemateg neu Ystadegaeth
 • MTM9720 - Prosiect Llai

Part 2 Semester 2

 • MA21410 - Linear Algebra
 • MA21510 - Complex Analysis
 • MA25220 - Introduction to Numerical Analysis and its applications
 • MA25610 - Hydrodynamics 1
 • MA25710 - Advanced Dynamics
 • MA26620 - Applied Statistics
 • MA32410 - Graphs and Networks
 • MA34210 - Asymptotic Methods in Mechanics
 • MA34920 - Mathematical Models of Biological Systems
 • MA35210 - Topics in Biological Statistics
 • MA36010 - Comparative Statistical Inference
 • MA37010 - Lebesgue Integration
 • MA37410 - Probability and Stochastic Processes
 • MA38310 - Operator Algebra
 • MA39910 - Project in Mathematics or Statistics
 • MAM5220 - Statistical Techniques for Computational Scientists
 • MAM7020 - Lebesgue Integration
 • MAM9840 - Major Project
 • MAS0160 - Mathematics Year in Industry
 • MAS0260 - Mathematics Year in Industry
 • MT21410 - Algebra Llinol
 • MT21510 - Dadansoddiad Cymhlyg
 • MT25220 - Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau
 • MT25610 - Hydrodynameg 1
 • MT32410 - Graffiau a Rhwydweithiau
 • MT34210 - Dulliau Asymptotig mewn Mecaneg
 • MT39910 - Prosiect Mewn Mathemateg neu Ystadegaeth
 • MTM9840 - Prif Brosiect

Postgraduate Modules - Mathematics (2023/2024)

Semester 3 (Dissertation)