Graddio

Ydych chi’n dod i Aberystwyth eleni i ddathlu eich llwyddiant graddio eich hun, neu aelod o’r teulu neu ffrind?

Pam na ddewch chi i aros gyda ni ar y campws yn un o’n neuaddau a mwynhau popeth sydd gan y brifysgol i’w gynnig? Gallwch hyd yn oed ddod am wyliau byr a darganfod arfordir gwych Ceredigion, mynyddoedd y Cambrian a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Mae ein llety ar gyfer Graddio wedi gwerthu allan hyd at y 10fed o Orffennaf. Gellir archebu ar gyfer yr 11eg o Orffennaf ymlaen.

Gallwch ddewis rhwng ystafell sengl safonol mewn fflat wedi ei rannu yng Nghwrt Mawr, neu ensuite Rosser, neu pam na wnewch chi ddewis cael defnydd personol o un o’r fflatiau hunan-arlwyo o’r radd flaenaf ar Fferm Penglais – 6 neu 8 ystafell wely ar gael gofynnol 3 noson.

Newydd i 2022 - Fferm Penglais Stiwdio. Mae'r stwidios helaeth hyn ar gyfer un unigolyn yn hollol hunangynhwysol, yn cynnwys ystafell wely, ystafell gawod, a chegin gydag ardal fwyta.

Archebwch Nawr