Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Dyddiad

Amser

Digwyddiad

Gwybodaeth am y digwyddiad

Lleoliad (Ar Lein neu Leoliad Ffisegol) 

20/09/2021

09:00 – 09:30

Croeso; Cyflwyniad i bersonél YGMA/RVC ac Athrawon BVSc

Sgyrsiau  croeso a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr israddedig newydd

 

1.35, IBERS

 

20/09/2021 

09:30 – 10:30

Trosolwg o Raglenni Gradd a Gradd ar y Cyd PA a'r RVC Sgwrs gan wahanol filfeddygon/myfyrwyr ar PA a RVC  1.35, IBERS 
20/09/2021  10:30 – 11:00  Egwyl    1.35, IBERS 
20/09/2021  11:00 – 11:45  Disgwyliadau    1.35, IBERS 
20/09/2021  12:00 – 13:00  Cwrdd Eich Tiwtor  Cyfle i gwrdd â thiwtoriaid  1.35, IBERS 

21/09/2021

09:00 – 10:00

VE10120: Cyflwyniad i Astudiaethau Proffesiynol a'r Proffesiwn

 

Darlith ar broffesiynoldeb milfeddygol

 

1.35, IBERS

21/09/2021

10:00 – 11:00

Cyflwyniad i'r Llyfrgell Sut y gall gwasanaethau llyfrgell eich helpu chi yn y prifysgol a theithiau grŵp bach (6); manylion grwpiau i'w hanfon yn agosach at amser

 

1.35, IBERS

21/09/2021 

11:00 – 13:00

Teithiau Llyfrgell    Llyfrgell Hugh Owen 

21/09/2021

14:00 – 16:00

Safbwyntiau Milfeddyg

 

Sgyrsiau am y gwahanol yrfaoedd mewn meddygaeth filfeddygol y bydd eich gradd yn gymwys i chi ar eu cyfer

 

1.35, IBERS

22/09/2021

09:00 – 10:00

VE10430: Cyflwyniad i Astudiaethau All-Murluniol Hwsmonaeth Anifeiliaid (AHEMS) a Hwsmonaeth Anifeiliaid (AH)

 

Cyflwyniad modiwl VE10430 ‘Animal Husbandry’ a pham ei fod yn bwysig mewn meddygaeth filfeddygol

 

1.35, IBERS

22/09/2021 

10:00 – 11:00

VE10430: Cyflwyniad i Hwsmonaeth Anifeiliaid   1.35, IBERS 

22/09/2021

11:00 – 12:00

Cefnogaeth i Fyfyrwyr yn PA

 

Y gwasanaethau sydd ar gael a sut y gallwch gael mynediad atynt

 

1.35, IBERS

22/09/2021

14:00 – 17:00

Cwis y Dref a'r Campws

 

Trefnwch eich grŵp eich hun, neu fel grŵp tiwtor personol, ac archwiliwch y campws a Aber gyda'i gilydd

 

Bydd manylion a map yn cael eu lanlwytho ar-lein

 

23/09/2021

09:00 – 10:00

VE10120: Proffesiynoldeb a'r Proffesiwn Milfeddygol  

Cyflwyniad i’r modiwl

1.35, IBERS

23/09/2021 

10:00 – 11:00

VE10120: Astudiaethau Proffesiynol Darlith  1.35, IBERS 

23/09/2021

11:00 – 12:00

Gwybodaeth Asesiadau

Sesiwn ar sut y bydd eich gwybodaeth a'ch sgiliau yn cael eu hasesu yn y radd

 

1.35, IBERS

23/09/2021

 

14:00 – 17:15

Taith Ffermydd

Ymweliad â ffermydd PA lle byddwch chi'n treulio rhai o'ch astudiaethau 

1400 - Bysiau yn casglu o flaen Edward Llwyd


17.15 - Bysiau yn dychwelyd yn ôl yn Edward Llwyd

24/09/2021

09:00 – 10:00

VE10320: Cyflwyniad i Egwyddorion Gwyddoniaeth

Cyflwyniad i’r modiwl 

1.35, IBERS

24/09/2021 

10:00 – 11:00

VE10320: Cyflwyniad i Meinweoedd a Chelloedd Darlith  1;35, IBERS 

24/09/2021

11:00 – 12:00

VE10320: Dysgu dan Gyfarwyddyd (DL)

 

Cyflwyniad i'r gweithgareddau DL a ddefnyddir yn y radd; gweithgaredd adeiladu tîm dan bwysau isel

 

1.35, IBERS

27/09/2021

09:00 – 10:00  VE10430: Cyflwyniad i Ofal a Chartrefi  Darlith  1.32, IBERS 

27/09/2021

10:00 – 11:00

VE10430: Gofal a Chartrefi o Gil-gnowyr

Darlith

1.32, IBERS

27/09/2021

12:00 – 13:00  VE10320: Meinweoedd a Chelloedd Darlith  1.35, IBERS 
27/09/2021  14:00 – 15:00  VE10430: Cyflwyniad i Filheintiau  Darlith  1.35, IBERS 
27/09/2021   15:00 – 16:00  VE10430: Bioddiogelwch  Darlith  1.35, IBERS 

28/09/2021

09:00 – 17:00

Cwrs Iechyd a Diogelwch (Grŵp 1)

 

Hyfforddiant y bydd angen i chi ei gwblhau er mwyn cychwyn eich astudiaethau; bydd mwy o wybodaeth ac enwau grwpiau yn cael eu hanfon trwy e-bost yn agosach at yr amser.

 

Ar Lein

29/09/2021

09:00 – 10:00

VE10120: EBVM – ABieC o EBVM 

Darlith

1,49, Gwyddorau Ffisegol

29/09/2021

10:00 – 11:00  VE10120: Darlith Astudiaethau Proffesiynol  Darlith  1.49, Gwyddorau Ffisegol 
29/09/2021  11:00 – 12:00  VE10120: Darlith Astudiaethau Proffesiynol  Darlith  1.35, IBERS 

30/09/2021

09:00 – 17:00

Cwrs Iechyd a Diogelwch (Grŵp 2)

 

Hyfforddiant y bydd angen i chi ei gwblhau er mwyn cychwyn eich astudiaethau; bydd mwy o wybodaeth ac enwau grwpiau yn cael eu hanfon trwy e-bost yn agosach at yr amser.

 

Ar Lein

01/10/2021

09:00 – 10:00

VE10220; VE10520; VE10610: Cyflwyniad i Fodiwlau Anatomeg a Ffisioleg 

Cyflwyniadau modiwl ar gyfer y pynciau hyn

 

1.35, IBERS

01/10/2021 

10:00 – 11:00

VE10320: Bioleg Ddatblygiadol I  Darlith  1.35, IBERS 

01/10/2021

11:00 – 12:00

Cyflwyniad i'r Canolfan Addysg Filfeddygol a'r Labordy Anatomeg Taith o amgylch y cyfleuster a briffio iechyd a diogelwch

 

0.06, Canolfan Addysg Filfeddygol