Trefnu ymweliad â’ch ysgol neu’ch coleg

Mae ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr ar gael i ymweld â’ch ysgol neu’ch coleg, yn rhad ac am ddim, i siarad â’r disgyblion am bob dim sy’n ymwneud â’r brifysgol. Cewch ddefnyddio’r ffurflen archebu hon i drefnu cyflwyniad neu sgwrs. Gall y tîm hefyd siarad am gyfuniad o bynciau neu deilwra’r sesiwn yn unswydd at eich anghenion chi – rhowch wybod am eich gofynion penodol fel y gallwn addasu’r sesiwn ar eich cyfer chi.