Gwybodaeth i fyfyrwyr

Yn ogystal, mae’r golofn ar y dde yn eich arwain at wybodaeth o ffynonellau o system y Brifysgol a all fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr:

I gael y newyddion diweddaraf am yr Adran dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ein tudalen Facebook.

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Manylion cyswllt pwysig