Taith Campws Rhithwir

Croeso i Daith Campws Rhithwir Prifysgol Aberystwyth!

Mae llai o bobl wedi medru ymweld â’n campws eleni, felly mi wnaethon ni benderfynu creu fideo byr i ddangos ein campws a’n llety, er mwyn rhoi rhagflas i chi o’r hyn sy’n eich disgwyl ar un o’n Teithiau Campws neu Ddiwrnod Agored.

Oes diddordeb gyda chi ddod ar Daith Campws yn Aberystwyth?

Edrychwch ar y dudalen ganlynol er mwyn cael gwybod am ddiweddariadau ynglŷn â’n Teithiau Campws a sut i archebu lle ar un:

                              Cliciwch Yma