Astroffiseg a Gwyddorau Gofod

Mae astroffiseg a gwyddor y gofod yn ymdrechu i ddeall y bydysawd gyda'i blanedau, ei sêr a ffenomena eraill yr wybren, ac i ddeall ein lle ynddo. Os ydych chi'n hoffi ystyried cwestiynau mawr bywyd, y bydysawd a phopeth, ac os ydych chi’n awyddus i fod yn rhan o'r daith ddarganfod ar draws cysawd ein haul, a’r tu hwnt, wedyn gradd yng ngwyddor y gofod neu astroffiseg yw’r union beth i chi.   

Yn Aberystwyth byddwch yn cael sylfaen cadarn mewn Ffiseg yn ogystal ag astudio modiwlau arbenigol sy'n gysylltiedig â’r gofod, ac os roboteg i’r gofod yw eich dewis faes, rydym yn darparu ar gyfer yr arbenigedd hwnnw hefyd.    

 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Brofiad Myfyrwyr ym meysydd Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da, y Times a'r Sunday Times 2022)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr ym maes Seryddiaeth (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2021)
 • Ymhlith y 10 uchaf yn y Deyrnas Unedig am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym meysydd Ffiseg a Seryddiaeth (Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r Sunday Times 2020)

Pam astudio Astroffiseg a Gwyddorau Gofod ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae ein staff yn gysylltiedig â nifer o deithiau presennol yn y gofod a rhai sydd yn yr arfaeth, gyda rhaglen sy’n datblygu systemau optegol newydd a chydrannau robotig ar gyfer archwilio’r gofod.  
 • Mae Ffiseg yn cael ei dysgu yn Aberystwyth ers 150 o flynyddoedd, byth ers sefydlu'r brifysgol, ac mae'n dal i fod yn brofiad dysgu arloesol i bawb  
 • Cewch eich dysgu gan arbenigwyr yn eu maes, a darlithwyr sy'n weithgar mewn gwaith ymchwil, felly byddwch yn cael clywed am y syniadaeth a'r syniadau diweddaraf oll  
 • Cewch ddefnyddio offer seryddol arbenigol  
 • Byddwch yn meithrin sgiliau pwysig ar gyfer ymchwil a dadansoddi data  
 • Ar ben hyn, byddwch yn ennill sgiliau cyfrifiadurol a mathemategol a fydd yn anhepgor ym myd gwaith.  
 • Cewch gyfle i ymgymryd â phrosiect arbennig o'ch dewis eich hun o dan arweiniad arolygydd personol penodol er mwyn datblygu eich diddordebau arbenigol.  

Cyflogadwyedd

Bydd ein graddau yn rhoi ystod o sgiliau i chi fel y gallwch ymateb i heriau diwydiant y gofod, a dilyn gyrfa lwyddiannus yng ngwyddor y gofod neu faes cysylltiedig mewn astroffiseg. 

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Byddwch yn ennill amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy gan astudio am radd Astroffiseg a Gwyddorau Gofod y bydd cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi’n fawr. Dyma rai ohonynt:

 • sgiliau dadansoddi data ac ymchwil
 • sgiliau datblygedig cyfrifiadol a mathemategol
 • sgiliau meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithiol
 • gallu i ddelio gyda chysyniadau haniaethol
 • sylfaen mewn sgiliau technoleg gwybodaeth
 • gallu i weithio’n annibynnol
 • sgiliau rheoli-amser a threfniadol gan gynnwys cyrraedd dyddiadau cau
 • gallu i fynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth mewn dull eglur a chyfundrefnus, ar ffurf lafar ac ysgrifenedig
 • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth
 • gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb.

Y flwyddyn olaf o astudio

Yn eich blwyddyn olaf byddwch yn paratoi am gyflogadwyedd wrth agosáu at ddiwedd eich cwrs. Darperir gyflwyniadau am ysgrifennu ceisiadau am swyddi, sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr yn sôn am eu swyddi, a chyflwyniadau gan gyflogwyr. Gellir trefnu sesiynau un wrth un gyda’r Gwasanaeth Gyrfaoedd hefyd.

Mae prif brosiect yn ffurfio rhan sylweddol o'ch blwyddyn olaf. Mae hyn yn gyfle i chi greu prosiect unigol sydd yn arddangos eich galluoedd, a fydd o ddiddordeb mawr i gyflogwyr.
Cyfleusterau

Mae ein hadnoddau yn cynnwys Labordy Offer y Gofod a Labordy Tirwedd Analog Blanedol.

Ewch ar ein Taith Rithwir i weld ein hadran a'n cyfleusterau ar eich dyfais eich hun, a hynny o gysur eich cartref.

 

Ymchwil

Mae'r Adran yn cynnal ymchwil gydweithredol sy'n gystadleuol yn rhyngwladol ym meysydd Ffiseg y Gofod, Ffiseg Deunyddiau a Ffiseg Gwantwm. Mae ein darlithwyr yn weithgar ym maes ymchwil, yn ymwneud â phrosiectau sy'n amrywio o ddyfeisio deunyddiau newydd ac offerynnau newydd i deithiau planedol ac astudiaethau arloesol ar weithgaredd yr haul.