Manylion dy Daith o'r Campws

Manylion dy Daith o'r Campws

Rhaid cwblhau’r meysydd isod sydd â seren.

Noda dy rif ffôn symudol fel y gallwn gysylltu os bydd newidiadau i dy ymweliad.
Os hoffet sgwrsio gydag aelod o staff academaidd byddwn mewn cysylltiad i drefnu galwad fideo. Noder y maes pwnc hoffet ei drafod o dan "Maes pwnc cyntaf o ddiddordeb" isod os gweli di'n dda.
Os hoffet sgwrsio gydag aelod o staff academaidd, noda'r maes pwnc hoffet ei drafod yma:
Oherwydd cyfyngiadau cyfredol, ystyria gadw'r nifer a fydd yn teithio gyda thi i'r isafswm os gweli di'n dda.

Trwy gofrestru ar gyfer ein Teithiau Campws rwyt yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â thi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad

Yn ogystal â chysylltu gyda thi am y Teithiau Campws, hoffem hefyd gysylltu â thi gyda mwy o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Edrycha yma i weld gwybodaeth ynglŷn â sut byddem yn defnyddio dy ddata.