Cyllid Israddedigion

Bwriad yr adran hon yw rhoi golwg cyffredinol ar gyllid i fyfyrwyr cyfredol.  Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybodaeth benodol. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano ar y wefan, mae croeso i chi gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost.

 • Ffioedd Dysgu
  Yn yr adran hon ceir gwybodaeth lawn am y ffioedd dysgu a godir gan y Brifysgol yn y flwyddyn academaidd hon a blynyddoedd academaidd blaenorol.
 • Ffioedd Llety
  Mae’r adran hon yn rhoi manylion llawn y ffioedd llety ar gyfer y Flwyddyn Academaidd gyfredol.
 • Ffioedd a Thaliadau Ychwanegol
  Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth bellach am gostau ychwanegol nad ydynt wedi’u cynnwys yn ffioedd dysgu’r Brifysgol.
 • Benthyciadau Myfyrwyr
  Mae benthyciadau a grantiau ar gael i’ch helpu i ariannu eich astudiaethau; mae’r rhain yn dibynnu ar ba wlad yr ydych yn dod ohoni’n wreiddiol.
 • Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau
  Mae amryw o Ysgoloriaethau, Gwobrau a Bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig a’r UE. Mae ein darpariaeth hael yn golygu y gallwch gyfuno nifer o wobrau i wneud eich pecyn ariannol yn fwy gwerthfawr.
 • Ymadael yn Gynnar
  Mae’r adran hon yn egluro’r oblygiadau ariannol llawn os ydych yn ystyried gadael yn gynnar.
 • Polisi Casglu Dyledion Teg
  Mae’r adran hon yn rhoi manylion y broses y mae’r Brifysgol yn ei dilyn i gasglu ffioedd myfyrwyr.
 • Cysylltiadau Defnyddiol
  Manylion cysylltu ag adrannau’r Brifysgol a Chyllid Myfyrwyr.