Uwchraddedigion

Bwriad adran hon y safle yw rhoi gwybodaeth i uwchraddedigion cyfredol am eu cyllid. Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybodaeth benodol. Cofiwch, os nad ydych yn gallu dod o hyd i rywbeth ar y wefan, mae pob croeso i chi gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost.

Os nad ydych yn fyfyriwr ar hyn o bryd yn Aberystwyth ewch i Gwybodaeth ar gyfer Darpar Uwchraddedigion i gael rhagor o wybodaeth.

 • Ffioedd Dysgu
  Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth lawn am y ffioedd dysgu y mae’r Brifysgol yn eu codi ar gyfer y Flwyddyn Academaidd gyfredol.
 • Ffioedd Llety
  Mae’r adran hon yn rhoi manylion llawn y ffioedd llety ar gyfer y Flwyddyn Academaidd gyfredol.
 • Ysgoloriaethau a Benthyciadau
  Mae amryw o Ysgoloriaethau yn cael eu cynnig i fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig a’r UE.
 • Costau Byw
  Amcangyfrif o’r costau byw yn Aberystwyth.
 • Ymadael yn Gynnar
  Mae’r adran hon yn egluro’r oblygiadau ariannol llawn os ydych yn ystyried gadael yn gynnar.
 • Polisi Casglu Dyledion Teg
  Mae’r adran hon yn rhoi manylion y broses y mae’r Brifysgol yn ei dilyn i gasglu ffioedd myfyrwyr.