Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Iechyd Meddwl

Y nod

Eich bod chi'n cael gwybodaeth a sgiliau, drwy gyflwyniad PowerPoint a thrafodaeth, er mwyn i chi fod yn ymwybodol o unrhyw broblemau Iechyd Meddwl, sut i gyfathrebu'n effeithiol ac yna cyfeirio at y cymorth priodol.

Disgrifiad

Bydd y cyflwyniad PowerPoint yn darparu gwybodaeth ynglŷn â:

 • Deall iechyd meddwl, mythau a stigma
 • Anhwylderau iechyd meddwl - arwyddion
  • Iselder
  • Gorbryder
  • Anhwylder Deubegynol
  • Sgitsoffrenia
  • Anhwylderau Personoliaeth
 • Hunan-niwedio a Hunanladdiad
 • Rheoli sefyllfaoedd anodd, Ymddygiad Ymosodol a Thawelu ac Atal.
 • Cyfathrebu effeithiol, cyfrinachedd, dyletswydd gofal ac opsiynau cymorth

Dylid trafod astudiaethau achos dienw i gefnogi'r hyn a ddysgir, a darperir cyfleoedd i ystyried ac i ymarfer sgiliau.

Archebwch drwy'r dudalen hyfforddiant datblygu staff.