AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Cymorth i gychwyn busnes yn ABER

Oes arnoch chi eisiau gweithio i chi'ch hun?... rydym yn helpu myfyrwyr, graddedigion a staff i ddechrau busnesau newydd:

Rydym yn darparu:

 • Gwybodaeth
 • Cyngor
 • Hyfforddiant
 • Ariannu

 

Digwyddiadau Diweddaraf 2023... 

Dydd Mawrth 6 Mehefin 

Dydd Mercher 7 Mehefin

 • Sgwrs am DRETH 10-11yb gyda Carly ac Ellie Allchurch o Allchurch & Co Allchurch & Co
 • Rheolaeth ariannol a Chadw cyfrifon 11.30-12.30yp gyda Carly ac Ellie Allchurch o Allchurch & Co Allchurch & Co
 • Marchnata Digidol 1.30-2.30yp gyda Francesca Irving o Lunax Digital Lunax Digital Marketing
 • Cynaliadwyedd a'ch busnes 3-4yp gyda Bwyd Dros Ben Aber Aber Food Surplus
 • Siaradwyr Gwadd Ysbrydoledig a thrafodaeth ar Gynaliadwyedd Busnes 4.30-5.30yp gyda Bwyd Dros Ben Aber, Francesca Irving ag enillwyr ein gwobr CaisDyfeisio, Jamila La Malfa Donaldson 2022 a Maria de la Puerta 2023

Dydd Iau 8 Mehefin 

 • Costio a Phrisio 10-11yb gyda'n cynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru Syniadau Mawr Cymru
 • Agweddau Cyfreithiol ar Ddechrau Busnes 11.30-12.30yp gydag Angharad Woodland o Woodland Davies & Co Woodland Davies & Co
 • Diogelu eich Eiddo Deallusol 1.30-2.30yp gyda’r Swyddfa Eiddo Deallusol Swyddfa Eiddo Deallusol 
 • Y Camau Nesaf 3-4yp gydag amrywiaeth o siaradwyr o sefydliadau lleol.

Darperir lluniaeth yn y bore a’r prynhawn!

Anfonwch e-bost at aberpreneurs@aber.ac.uk i archebu’ch lle yn gynnar - Peidiwch â Cholli’r Cyfle!

 

Cofiwch:

 • Rydym yn cynnig 'Mentora Busnes' 1:1 AM DDIM ar-lein/wyneb yn wyneb 

 

Darllenwch ein Hanesion am Lwyddiant yma: Dechreuadau busnesau graddedig

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

 

Dolenni defnyddiol:

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Poster AberPreneurs yn hysbysebu gwasanaethau

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio

Adroddiad Menter yn ABER 2022

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth – 2022

Amlen

 

Cysylltwch â ni:

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

 

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.