Cysylltiadau Defnyddiol

Cysylltiadau Prifysgol Aberystwyth

 

Swyddfa Ffioedd ac Arian Parod
Yr Hen Goleg
Stryd y Brenin
Aberystwyth
SY23 2AX

Ffôn: (01970) 628434
E-bost: ffioedd@aber.ac.uk
Gwefan: www.aber.ac.uk/cy/finance-office/

 

Cymorth Myfyrwyr
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3FB

Ffôn: (01970) 621761
E-bost: student-support@aber.ac.uk
Gwefan: www.aber.ac.uk/cy/student-support

 

Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion
Adeilad Cledwyn
Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3DD

Ffôn: (01970)
E-bost: aqrstaff@aber.ac.uk
Gwefan:
www.aber.ac.uk/cy/academic-quality-records-office/

 

Marchnata ar gyfer Denu Myfyrwyr
Adeilad Cledwyn
Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3DD

E-bost: marketing@aber.ac.uk

Y Swyddfa Llety
Gwasanaethau Campws
Y Sgubor, Fferm Penglais
Aberystwyth
SY23 3FH

Ffôn: (01970) 622787/8515
E-bost: llety@aber.ac.uk
Gwefan: www.aber.ac.uk/cy/accommodation

 

Undeb y Myfyrwyr
Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3DX

Ffôn: (01970) 621700
E-bost: Undeb@aber.ac.uk
Gwefan: www.umaber.co.uk/

 

Ddarpar Fyfyrwyr Israddedigion
Adeilad Cledwyn
Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3DD

Ffôn: (01970) 622065
E-bost: derbyn-israddedig@aber.ac.uk
Gwefan:
www.aber.ac.uk/cy/undergrad/

Cysylltiadau Cyllid Myfyrwyr

 

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU

Ffôn: (0300) 200 4050
Gwefan: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Dudalen Facebook / Dudalen Twitter

 

Student Finance Northern Ireland
Ffon: (0845) 600 0662
Gwefan: www.studentfinanceni.co.uk

 

EU Customer Services Team
Student Loans Company
PO Box 89
Darlington
DL1 9AZ

Ffon: (0141) 243 3570

Student Finance England
PO Box 210
Darlington
DL1 9HJ

Ffon: (0300) 100 0607
Gwefan: www.studentfinance.direct.gov.uk

Facebook Page / Twitter Page

 

Student Awards Agency for Scotland
Gyleview House
3 Redheughs Rigg
Edinburgh
EH12 9HH

Ffon: (0300) 555 0505
Gwefan: www.saas.gov.uk

 

Student Loans Company Ltd
100 Bothwell Street
Glasgow
G2 7JD

Ffon: (0141) 306 2000
Gwefan: www.slc.co.uk