Ffioedd Dysgu

 • Ffioedd Dygu
  I gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant ar gyfer y flwyddyn gyfredol, blynyddoedd blaenorol a ffioedd dysgu yn y dyfodol.
 • Benthyciadau Myfyrwyr
  Mae benthyciadau a grantiau ar gael i’ch helpu i ariannu eich astudiaethau; mae’r rhain yn dibynnu ar ba wlad yr ydych yn dod ohoni’n wreiddiol.
 • Sut i dalu
  Gwybodaeth am sut i dalu’r Ffioedd Dysgu.
 • Blaendal Rhyngwladol
  Rhaid i Fyfyrwyr Rhyngwladol dalu blaendal cyn dechrau ar eu cwrs.