Ffioedd a Chostau Ychwanegol

Mae darpariaeth academaidd y Brifysgol yn cynnwys elfennau o astudio i ffwrdd o Aberystwyth. Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau megis cyrsiau maes yn y pynciau gwyddoniaeth biolegol, daearyddol ac amgylcheddol, ac ymweliadau â theatrau, orielau ac amgueddfeydd mewn pynciau sy’n seiliedig ar y dyniaethau. Nid yw costau ychwanegol cyfleoedd o’r fath wedi eu cynnwys yn ffi gyffredinol y Brifysgol. Os ydych yn bwriadu astudio un o’r pynciau hyn, dylech nodi’r angen i gyllidebu ar gyfer y digwyddiadau hyn. Gallwch gael rhagor o fanylion gan yr adran sy’n trefnu’r digwyddiad. Mae’r costau a nodir yn rhoi syniad i chi o’r costau tebygol. Bydd y costau, yn ogystal â lleoliad a hyd y rhaglen astudio, yn amrywio. Mae manylion y cyrsiau sy’n codi costau ychwanegol wedi’u cynnwys isod:

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Cynllun gradd/rhif modiwl

HydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Pob myfyrwyr - -

Prynu cyfrifiannell penodedig

£15

MM19120

Twristiaeth ar Waith

3 diwrnod Gogledd Cymru Taith astudio £65

MM39220

Twristiaeth Ryngwladol ar Waith

1 wythnos Malta Taith astudio £350

N800, N8R4, N8R1, N870

3 diwrnod Berlin, Almaen Taith astudio £225

MM38000/20

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

- - Bydd angen i rai myfyrwyr dalu am Dystysgrif DBS £44

Cyfrifiadureg

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Gorfodol i holl fyfyrwyr y CS18010 ac CC18010 1 noson Glan Llyn, Bala Penwythnos gweithgaredd blwyddyn 1 £40
pob myfyriwr ar gynlluniau astudio sy'n cynnwys blwyddyn integredig mewn diwydiant 1 noson Gregynog, canolbarth Cymru Penwythnos paratoi lleoliadau Blwyddyn 2 £50

 

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
CYNLLUNIAU GRADD DAEARYDDIAETH (Pob cynllun gradd)
Pawb yn y fflwyddyn gyntaf 1-2 diwrnod DU Taith maes ragarweiniol Daearyddiaeth Costau dyddiol yn unig
Bydd myfyrwyr Anrhydedd Sengl a Chyrsiau Prif Bwnc yn mynd ar daith maes breswyl yn yr ail flwyddyn, a ddewisir o blith yr isod (neu ddewisiadau cyfatebol). Mae’r modiwl gwaith maes yn ddewisol i fyfyrwyr Anrhydedd Cyfun.

Dewis 1: Ar gael ar gyfer pob cynllun Daearyddiaeth

GG22420; DA22420

1 wythnos DU/Iwerddon Taith maes yn yr ail flwyddyn Costau dyddiol yn unig

Dewis 2: Ar gael i fyfyrwyr BA Daearyddiaeth Ddynol/BSc Daearyddiaeth yn unig

GG22420; DA22420

1 wythnos Berlin (neu leoliad cyfwerth) Taith maes breswyl yn yr ail flwyddyn £275 a chostau teithio* a chostau dyddiol

Dewis 3: Ar gael ar gyfer BSc Daearyddiaeth Ffisegol / BSc Daearyddiaeth yn unig

GG22420; DA22420

1 wythnos Creta (neu leoliad cyfwerth) Taith maes breswyl yn yr ail flwyddyn £450 a chostau dyddiol

Yn ogystal â chyrsiau maes, mae’n bosib y bydd myfyrwyr yn gorfod talu costau ychwanegol ar y modiwlau canlynol:

DA21210 Profiad Gwaith Daearyddiaeth (Dewisol ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn unig)

50 awr - Lleoliad gwaith. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am dalu’r costau teithio a mân gostau eraill. Amrywiol

GG37320 Profiad Gwaith Daearyddiaeth (Dewisol ar gyfer myfyrwyr L700 Daearyddiaeth Ddynol yn unig)

10 diwrnod - Lleoliad gwaith. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am dalu’r costau teithio a mân gostau eraill. Amrywiol

GG34040/DA34040 Traethawd Estynedig Daearyddiaeth

(Gorfodol ar gyfer myfyrwyr L700, F800, F801 ac F840)

- - Traethawd Estynedig. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gostau teithio, deunyddiau a chostau eraill ynghlwm wrth ymchwil y traethawd estynedig. Bydd cymorth cyfyngedig ar gael drwy gystadlaethau Grant W.J. Edwards a Grantiau Teithio’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Amrywiol

GG34220 Prosiect Daearyddiaeth Prif Bwnc / Anrhydedd Cyfun

(Gorfodol ar gyfer myfyrwyr cyrsiau Prif Bwnc ac Anrhydedd Cyfun)

- - Prosiect. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gostau teithio, deunyddiau ac unrhyw gostau eraill ynghlwm wrth ymchwil y prosiect. Bydd cymorth cyfyngedig ar gael drwy gystadlaethau Grant W.J. Edwards a Grantiau Teithio’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Amrywiol

GWYDDOR DAEAR AMGYLCHEDDOL (F640)

 Bydd myfyrwyr Gwyddor Daear Amgylcheddol yn mynd ar deithiau maes preswyl yn y flwyddyn gyntaf, yr ail a’r drydedd flwyddyn:

Gwyddor Daear Amgylcheddol

EA11410

1 wythnos Gogledd Cymru Taith maes breswyl yn y flwyddyn gyntaf Costau dyddiol yn unig

Gwyddor Daear Amgylcheddol

EA21720

1 wythnos De Orllewin Lloegr Taith maes breswyl yn yr ail flwyddyn Costau dyddiol yn unig

Gwyddor Daear Amgylcheddol

EA31110

1 wythnos Iwerddon Taith maes breswyl yn y flwyddyn olaf £300

Yn ogystal â chyrsiau maes, mae’n bosib y bydd myfyrwyr yn gorfod talu costau ychwanegol ar y modiwlau canlynol:

EA30330

Prosiect Annibynnol ar gyfer Gwyddor Daear Amgylcheddol

(Gorfodol ar gyfer myfyrwyr F640)

- - Traethawd estynedig. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gostau teithio, deunyddiau a chostau eraill ynghlwm wrth ymchwil y traethawd estynedig. Bydd cymorth cyfyngedig ar gael drwy gystadlaethau Grantiau W.J. Edwards a Grantiau Teithio’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Amrywiol

GWYDDOR YR AMGYLCHEDD (F750)

Pawb yn y flwyddyn gyntaf

1-2 nos DU Taith maes ragarweiniol Gwyddor Amgylcheddol Costau dyddiol yn unig

GS29020 Environmental Science Fieldwork

1 wythnos  Cymru / DU Taith maes yn yr ail flwyddyn Costau dyddiol yn unig 

GS29020 Environmental Science Fieldwork

1 wythnos  Cymru / DU  Taith maes yn yr ail flwyddyn  £450 a chostau dyddiol yn unig 

ES20320

1 wythnos DU/Iwerddon Taith maes yn yr ail flwyddyn Costau dyddiol yn unig

Dewisol i’r rhai yn eu trydedd flwyddyn

Amrywiol DU/Ewrop Teithiau maes dewisol yn y drydedd flwyddyn Amrywiol

ES30530

(Gorfodol i fyfyrwyr F750)

- - Traethawd estynedig. Bydd myfyrwyr yn gyfrifol am gostau teithio, deunyddiau a chostau eraill ynghlwm wrth ymchwil y traethawd estynedig. Bydd cymorth cyfyngedig ar gael drwy gystadleuaeth Grantiau Teithio’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Amrywiol

 

 

 

*Bydd myfyrwyr sy’n mynychu’r teithiau maes yn Berlin a Seland Newydd yn gyfrifol am archebu eu tocynnau awyren eu hunain.

Hanes a Hanes Cymru

Cynllun Gradd/rhif modiwl

Hyd

Lleoliad

Natur y gweithgaredd

Cost yn fras

HA35130

1 diwrnod

Henffordd

Ymweld â’r eglwys gadeiriol

Costau dyddiol yn unig

HQ34330

1 diwrnod

Caerwrangon

Ymweld â’r eglwys gadeiriol a’r llyfrgell ganoloesol

£25*

HY29620/HY39620 Germany since 1945

4 noson

Yr Almaen

Taith maes i Ferlin

£250*

Ar gael ar gyfer pob cynllunHanes

2 noson

Gregynog,       Canolbarth Cymru

Cynhadledd Hanes Modern

£50**

Ar gael ar gyfer pob cynllunHanes

2 noson

Gregynog,       Canolbarth Cymru

Cynhadledd Hanes yr Oesoedd Canol

£50**

Ar gael ar gyfer pob cynllunHanes

1 noson

Gregynog,       Canolbarth Cymru

Cynhadledd ar y Ddeunawfed Ganrif

£35**

Ar gael ar gyfer pob cynllun Hanes

2 noson

Gregynog, Canolbarth Cymru

Cynhadledd Hanes Cymru

£50**

*Mae’n bosib y bydd cymhorthdal adrannol ar gael.  

**Nid yw’r pris yn cynnwys costau teithio

Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

BR36620 Terrestrial Ecology Field Trip

8 diwrnod Dulyn, Iwerddon Taith maes £70 a chostau teithio

BR34920 Animal Behaviour Field Course

8 diwrnod Suffolk Cwrs maes preswyl £110 a chostau teithio

BR35020

Marine and Freshwater Biology Field Course

15 diwrnod (oddeutu 1 wythnos ym mhob lleoliad)

Faro, Portiwgal

Loch Lomond, Yr Alban

Cwrs maes preswyl £160 a chostau teithio

BR36220 Conservation Genetics and Evolution Field Course

1 wythnos Sir Benfro Cwrs maes preswyl £110 a chostau teithio

BR23620

Arctic Ecology Field Course

9-10 diwrnod Abisko, Swedish Lapland Taith maes £320 a chostau teithio

BR23820

Cwrs Maes Trofannol Swoleg (oherwydd ddechrau rhedeg 2017)

2 wythnos Costa Rica Taith maes £1700

BR30120

Tropical Rainforest Ecology and Conservation (TREC) Field Course

3-4 wythnos Borneo Taith maes £1500-£2000 (dalu mewn rhandaliadau a gall ddibynnu ar y gweithgareddau myfyrwyr yn dymuno cymryd rhan mewn tra ar Taith Maes)

 

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Pob myfyrwyr - Amrywiol Gall gweithgareddau ychwanegol dewisol olygu teithio a mân dreuliau eraill Amrywiol

Y Gyfraith a Throseddeg

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

LA36600/20

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

- - Bydd angen i rai myfyrwyr dalu am Dystysgrif DBS £44

 

Mathemateg

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

MT39020

Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd (dewisol ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn unig)

10 diwrnod Ysgol uwchradd leol Lleoliad gwaith Amrywiol (cyfrifoldeb y myfyrwyr yw talu eu costau teithio a mân gostau eraill)

Yr Ysgol Gelf

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Myfyrwyr sy’n ymgymryd â modiwlau Celf ymarferol - - Prynu deunyddiau celf Amrywiol gan ddibynnu ar y pwnc (e.e.  peintio, gwneud printiau, ffotograffiaeth neu ddarlunio
Myfyrwyr sy’n ymgymryd â modiwlau Hanes Celf a/neu Celf Ymarferol - Cymru a Lloegr Teithiau maes cysylltiedig â’r modiwlau

Amrywiol

£10-15

Pob myfyriwr, dewisol 5 diwrnod Dinas yn Ewrop Ymweliad astudio

Amrywiol

taith sy’n costio £300-£350 yn amodol ar alw’r myfyrwyr

Yr Ysgol Addysg

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

ED11320

Plant Ifainc yn Dysgu

Tua 3 diwrnod Lleoliad meithrin yn Aberystwyth neu yn ardal gartref y myfyriwr Arsylwi

£44

(am wiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol)

ED330220

Cyfathrebu Gwyddoniaeth: y Gwyddonwyr, y Cyfryngau a’r Cyhoedd

1 diwrnod Amgueddfa Wyddoniaeth Taith astudio £20

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras

-

- - Dillad ac offer arbenigol

£600

Efrydiau Allanol Hwsmonaeth Anifeiliaid (AHEMS)

 

 

- - Teithio i lleoliadau AHEMS  Amrywiol
    Llety a fwyd  Amrywiol
    Teithio i olrhain cylchdroadau Amrywiol

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Myfyrwyr Drama, Theatr neu Senograffeg - Aberystwyth Tocyn Blwyddyn Canolfan y Celfyddydau:  tocynnau ar gyfer digwyddiadau penodedig yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberyswyth £65
Myfyrwyr Drama, Theatr neu Senograffeg - Aberystwyth Anogir myfyrwyr i weld perfformiadau ychwanegol ac mae’n bosib bydd hyn yn achosi taliadau bach ychwanegol. Amrywiol
Myfyrwyr sy’n cymryd TP33420 - DU Taith Maes £15
Myfyrwyr Ffilm a’r Cyfryngau - Cymru Teithiau maes diwydiannol £5-20
Myfyrwyr Senograffeg a Dylunio Theatr - Aberystwyth Deunyddiau ar gyfer y gweithdy £25
Pob myfyriwr newydd - Aberystwyth Codir tâl am rai perfformiadau dewisol yn ystod yr wythnos gofrestru a chroesawu. Bydd nifer o weithgareddau rhad ac am ddim hefyd. Amrywiol

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Cynllun gradd/rhif modiwlHydLleoliadNatur y gweithgareddCost yn fras
Cymraeg i Ddechreuwyr (Q522) 4 wythnos Aberystwyth Cwrs Cymraeg Dwys

£335 (Di-Breswyl)

£815-£945 (Preswyl)

Astudiaethau Celtaidd/Gwyddeleg/Cymraeg a’r Ieithoedd Celtaidd 2 wythnos Iwerddon/Llydaw Cwrs Gwyddeleg neu Lydaweg £400-£500