Cyrraedd yn Hwyr o Dramor

Bydd y Brifysgol yn parhau i gynnig addysgu wyneb yn wyneb yn semester dau, er y gellid dysgu rhai dosbarthiadau ar-lein. Rydym yn disgwyl i fyfyrwyr fod ar y campws yn ystod y tymor, gan gydnabod y gallai rhai myfyrwyr rhyngwladol barhau i brofi oedi wrth deithio oherwydd y pandemig Covid-19. Gallai'r rhain gynnwys oedi oherwydd cyfyngiadau teithio, canslo hediadau neu broblemau wrth archebu teithiau hedfan, ac oedi wrth sicrhau fisa.

Os oes gennych ymholiad o unrhyw fath, e-bostiwch delayedinternationalarrivals@aber.ac.uk.

Ni all y Brifysgol ystyried ceisiadau i gyrraedd ar ôl dechrau’r tymor am resymau iechyd nac amgylchiadau personol eraill. Os ydych yn bryderus ynglŷn â dod i’r campws, gallwn eich sicrhau bod gennym nifer o ffynonellau cymorth  i’ch cynorthwyo i dawelu unrhyw bryderon sydd gennych.  

Dolenni defnyddiol

Cefnogaeth i ddysgwyr o bell