Cyrraedd yn Hwyr o Dramor

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb a darlithoedd ar-lein am y flwyddyn academaidd 2021-2022. 

Rydym yn disgwyl i fyfyrwyr ddod i’r campws ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd, ond, rydym yn sylweddoli y bydd rhai myfyrwyr yn gorfod cyrraedd yn hwyr oherwydd parhad y pandemig Covid-19. 

Fe fydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol am ganiatâd i gyrraedd ar ôl dechrau’r tymor os yw eu cynlluniau wedi gorfod oedi oherwydd cyfyngiadau teithio, teithiau awyren yn cael eu canslo neu broblemau wrth archebu taith, ac oedi wrth gael fisa.

Dim ond os gellir astudio’r cwrs o bell y bydd ceisiadau i gyrraedd ar ôl i’r tymor ddechrau yn cael eu cymeradwyo.

Ni all y Brifysgol ystyried ceisiadau i gyrraedd ar ôl dechrau’r tymor am resymau iechyd nac amgylchiadau personol eraill. Os ydych yn bryderus ynglŷn â dod i’r campws, gallwn eich sicrhau bod gennym nifer o ffynonellau cymorth yn eu lle i’ch cynorthwyo i dawelu unrhyw bryderon sydd gennych.  

Llenwch y ffurflen Cyrraedd yn Hwyr o Dramor i wneud cais am ganiatâd i gyrraedd yn hwyr.

Os oes gennych ymholiad o unrhyw fath, e-bostiwch delayedinternationalarrivals@aber.ac.uk.

Dolenni defnyddiol

Cefnogaeth i ddysgwyr o bell