AberPreneurs - Troi Syniadau Busnes yn Realiti

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi myfyrwyr, graddedigion a staff sydd am ddechrau busnesau newydd, yn enwedig mewn achosion lle mae’r busnesau’n gysylltiedig â gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol.

Mae ‘AberPreneurs’ yn helpu cleientiaid trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant a chyllid.

  

Digwiddiadau Hydref 2021 - Ar 'MS Teams'

  

£10,000!!! ‘InvEnterPrize’ - Cystadleuaeth Syniadau Myfyrwyr

 

Ymchwil i’r Farchnad - Mercher 17fed 2-3.30yp

 • Gyda model rol Francesca Irving https://lunaxdigital.co.uk/  & gynghorydd busnes o Syniadau Mawr Cymru - bydd hon yn ddangos sut I ymchwil y farchnad am eich Busnes neu Menter Gymdeithasol.

 

Gynllunio a Rheolaeth Ariannol - Mercher 24 Tach 2-3.30yp gan Carly Allchurch https://www.allchurchco.com/about 

 • Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol os ydych yn gweithio ar eich liwt eich hun neu os oes gynnych fusnes neu fenter gymdeithasol newydd. Croeso i fyfyrwyr/staff/eraill.

 am fanylion ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk

 

Dosbarth Meistr Eiddo Deallusol – Mercher Rhag 1af 2-3.30yp

 • dysgwch sut I ddiogelu eich syniad busnes – gan Kath Penaluna Athro Cysylltiol Addysg Fenter, 

  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 • AM DDIM i fyfyrwyr/staff/eraill sy’n cychwyn busnes neu fenter gymdeithasol newydd.

 am fanylion ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk

 

Eglurwyd Treth - Mercher 8fed Rhag 2.00-3.30yp - gan Barry Morgan o Busnes Cymru.

 • Popeth sydd angen i chi ei wybod ar gyfer eich Busnes neu Fenter Gymdeithasol.
 • AM DDIM i fyfyrwyr/staff ac eraill sy’n awyddus i ddechrau busnes newydd.

 am fanylion ebostiwch: aberpreneurs@aber.ac.uk

 

 

Edrychwch ar y 'Marchnad Myfyrwyr Cymru' - https://walesstudentmarket.co.uk/cy 

Os hoffech chi werthu yma

Cysylltwch a aberpreneurs@aber.ac.uk

 

 Cymdeithas Enactus newydd yn Aber

 • Os ydych chi'n fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid a menter gymdeithasol ieuenctid, yna mae'n ddigon posib y bydd gennych ddiddordeb yn y canlynol:http://enactusuk.org/what-is-enactus
 • Ymunwch a phobl o’r un anian i gychwyn Cymdeithas Enactus ym mhrifysgol Aberystwyth

 

 Cofiwch.....

Mentora busnes 1:1 ar gael ar-lein 

I archebu lle ar gyfer unrhyw digwyddiad, anfonwch ebost i: aberpreneurs@aber.ac.uk

https://businesswales.gov.wales/

https://businesswales.gov.wales/bigideas/

 

Mae 'AberPreneurs' yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi menter:

 • Cymorth Dechrau Busnes a Menter
 • Digwyddiadau Menter
 • Sgyrsiau Ysbrydoledig
 • Mentwra un-i-un
 • Cyngor ar Gyllid
 • Rhwydweithio
 • Menter a Mentergarwch - Gwefannau Defnyddiol

Effaith Addysg Fenter ym Mhrifysgol Aberystwyth

 

Cysylltwch â ni:

 

Os oes gennych chi syniad busnes ac yr hoffech rhywfaint o gyngor cysylltwch â:

Louise Somerfield/Tony Orme - Swyddog Gweinyddol Menter
E: aberpreneurs@aber.ac.uk
T: 01970 622378

Aberystwyth University Enterprise Network Facebook Pagewww.facebook.com/AberUni.Enterprise‌‌

I ddarparu ein ystod llawn o wasanaethau cychwyn busnes i chi, rydym yn cadw ac yn gwneud defnydd o’ch manylion personol ar sail diddordeb cyfiawn.  Gweler ein Gwybodaeth am Ddiogelu Data cyflawn yma - Gwybodaeth am Ddiogelu Data Myfyrwyr a Graddedigion ; Gwybodaeth am Ddiogelu Data Cyflogwyr/Rhyngddeiliad

Mae cymorth menter a dechrau busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei gefnogi trwy Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid Lywodraeth Cymru fel rhan o ymrwymiad Lywodraeth Cymru i annog entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.