Ymholiadau Archebu

Rydym ar hyn o bryd yn creu system bwcio llefydd ar-lein newydd ar y cyd â SportsBooker.

Bydd y system yn rheoli eich holl weithgareddau bwcio a bydd yn anfon negeseuon testun ac e-byst atoch fel y byddwch yn cofio dod i’ch sesiynau ymarfer. Mae’r system yn gydnaws â ffonau clyfar a thabledi, felly gallwch ei defnyddio lle bynnag yr ewch chi.

Bydd y system newydd hon yn ein helpu ni i gydymffurfio â’r gweithdrefnau COVID-19 sydd ar waith yn y sector hamdden. Bydd hefyd o gymorth mawr wrth inni ymrwymo i’r Adduned Gymunedol.

Am y tro, gallwch weld rhai o’r cyfleusterau a’r dosbarthiadau sydd gennym i’w cynnig drwy fynd i’r tab Ffitrwydd a Chyrsiau.

Bydd y system yn gweithio’n llawn yn fuan. Fe sylwch chi hefyd fod ganddi ddiwyg a chynllun lliw newydd.