Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhy) 2014

‌Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) yw’r system ar gyfer asesu ansawdd ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU. Cynhaliwyd y diweddaraf yn 2014 ac mae’r asesiad:

  • Yn rhoi gwybodaeth am ddyraniad detholus ariannu ymchwil (Ymchwil Ansawdd) gan y pedwar corff ariannu addysg uwch, gan gynnwys Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, i Sefydliadau Addysg Uwch mewn grym ers 2015-16.

  • Yn darparu atebolrwydd dros fuddsoddi cyhoeddus mewn ymchwil ac yn cynhyrchu tystiolaeth o fanteision y buddsoddiad hwn.

  • Yn darparu gwybodaeth meincnodi a ffyn mesur enw da, i’w ddefnyddio yn y sector addysg uwch ac ar gyfer gwybodaeth gyhoeddus.

 

Canlyniadau FfRhY 2014 Prifysgol Aberystwyth

Roedd ansawdd ymchwil Prifysgol Aberystwyth wedi gwella’n sylweddol yn FfRhY 2014.

Roedd y canlyniadau yn dangos bod 95% o’r gweithgaredd ymchwil a gyflwynwyd gan Brifysgol Aberystwyth yn cyrraedd safon gydnabyddedig ryngwladol neu uwch na hynny, gydag ymchwil sy’n arwain y byd  (4*) yn cael ei nodi ym mhob un o 17 o’r Unedau Asesu a gyflwynwyd.

 

Darllener y datganiad llawn i’r wasg o Brifysgol Aberystwyth (18/12/14) 

Mae’r Canlyniadau REF 2014 llawn i’w cael yn:  http://results.ref.ac.uk/

 

Ystadegau hanfodol

 

 Canran uchaf o staff a oedd yn gymwys ar gyfer FfRhY  a gyflwynwyd allan o’r Prifysgolion sy’n cael eu harwain gan ymchwil yng Nghymru (76%).

 

 Yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol rhestrwyd yn y 10 Uchaf yn y DU ac yn gyntaf yng Nghymru yn ôl ansawdd ymchwil.


 IBERS rhestrwyd yn y 10 Uchaf yn ôl arddwysedd ymchwil.

 

Rhestrwyd adrannau eraill o fewn y tair adran uchaf a gyflwynodd ymchwil yng Nghymru yn ôl arddwysedd ymchwil: