Cyfleoedd Ariannu

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfleon i’ch busnes ymgysylltu gyda cynlluniau cyfnewid gwybodaeth sydd wedi eu creu i gefnogi cydweithrediad diwydiannol.

 

Ariannu i gefnogi cydweithrediad:

Mae yna amrywiaeth o gynlluniau ariannol arbenigol i gynorthwyo sefydliadau sy’n gweithio gyda phrifysgolion. Gyda’u profiad o ddatblygu ceisiadau am gyllid, gall staff Datblygu Busnes y RB&I roi cyngor ar ffynonellau posibl o gyllid ar gyfer projectau penodol sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Aberystwyth.  Mewn nifer o achosion mae grantiau o hyd at 50% o gyfanswm y gost ar gael (mae rhai o’r rhaglenni hyn ar gael i fusnesau o fathau, meintiau a lleoliadau penodol yn unig).  

Cysylltwch â Ni

Yn ychwanegol at y mentrau a gyflwynwyd ar y dudalen hon, mae'r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer busnes; am ragor o wybodaeth, neu i drafod eich gofynion gyda aelod o'n tîm Datblygu Busnes, cysylltwch â ni. 

Efallai bod gennych hefyd ddiddordeb mewn: