Gwasanaethau Ymgynghorol a Datrys Problemau Technegol

Gall cwmnïau fanteisio ar y gronfa fawr o arbenigedd sydd gan Brifysgol Aberystwyth trwy drefnu bod gwaith ymgynghorol yn cael ei gyflawni gan arbenigwr priodol. Gall yr arbenigw(y)r a ddewisir ymchwilio i broblemau penodol a chynnig barn a chyngor arbenigol.

Fel rhan o wasanaeth cynhwysfawr, gall y tîm GMY eich helpu i benderfynu pa arbenigedd academaidd yr ydych ei angen, hwluso’r ymgynghoriad a sicrhau bod cyfrinachedd ac eiddo deallusol yn cael eu hamddiffyn. Cyflawnir ein holl waith ymgynghorol i’r safonau proffesiynol uchaf.

I ddysgu mwy am y gwasanaethau ymgynghorol sydd ar gael, cysylltwch â:

Chris Heidt, Rheolwr Contractau a Gweithrediadau - cah@aber.ac.uk - +44 (0)1970 621516

Efallai y byddwch hefyd â diddordeb mewn: